25 aniversari. Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Visats


Serveis per a col·legiats

Direcció d'obres de construcció

Llibre d'ordres i assistències

Digitalitza les teves direccions d’obres de construcció amb el llibre d’ordres electrònic mitjançant APP, disponible per sistemes Android i iOS.

Recordem que el Codi Tècnic de l’Edificació estableix el següent:

"II.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra"

1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de:

a. El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo;

b. El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre;

c. El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra;

d. La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas;

e. El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.


2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.

3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.

4. "Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo"

Per tal de dotar al col·legiat d’eines digitals que li permetin una major flexibilitat a l’hora de desenvolupar la seva feina, posem a la vostra disposició l’APP LOE, un sistema de gestió digital de Direccions d’obres de construcció que permet realitzar en format purament digital tot el seguiment i gestió de cada una de les CSS que puguin fer els tècnics. Podeu accedir a aquest nou sistema mitjançant Tecnovisat.

Aquest nou sistema és molt més que un llibre d’ordres en format electrònic, ja que permet controlar totes les accions associades a la CSS des d’un únic dispositiu mòbil de forma àgil, ràpida i coordinada, dotant, a més, de gran robustesa al sistema gràcies al seu sistema únic de reconeixement de signatura i geolocalització.

A banda d’aquest nou sistema de gestió, et recordem que el Col·legi també té a disposició dels col·legiats els llibres d’incidències en format paper pels tècnics que vulguin continuar gestionant el seu sistema per la via tradicional. Aquests llibres en suport paper es poden comprar presencialment a la seu del Col·legi.
 

Més informació aquí:

(PDF)

Web d'ajuda i manuals


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 25 anys del Col·legi
  • 2021 Any de la Seguretat Industrial