Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Servei de Documentacio Tècnica > Novetats Legislatives > Contingut dels projectes tècnics de la Llei d'Incendis 3/2010, de 18 de febrer


Serveis per a col·legiats

[+] Cercar publicacions

Novetats Legislatives

Legislació

Contingut dels projectes tècnics de la Llei d'Incendis 3/2010, de 18 de febrer

Resum de la publicació

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis determina en el seu article 22, en l’apartat 3, que el contingut dels projectes tècnics que es presentin per a aquells supòsits inclosos en l’annex 1 d’aquesta llei, i, per tant, sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat, ha de ser definit pel departament competent en matèria de prevenció d’incendis.

Sumari

Per tal de determinar la documentació mínima necessària per emetre un informe en prevenció i seguretat en matèria d’incendis es distingeix entre els diferents establiments, activitats, infraestructures i edificis.

La memòria i els plànols necessaris han d’anar acompanyats d’un full inicial on quedin resumides les dades generals de l’activitat, del tècnic redactor i de la documentació presentada (veure formulari SP01), i que serà la portada de la documentació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Cal presentar una còpia de la memòria i dels plànols en suport informàtic i, cal adjuntar-hi el certificat de coincidència entre la documentació presentada en suport paper i la presentada en suport informàtic (veure formulari SP02). Aquest certificat cal que estigui signat pel tècnic competent redactor del projecte i pel representant de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici. Tant els documents de text com la documentació gràfica s’han de presentar en format PDF. A més a més, també es pot presentar la documentació gràfica en un dels següents formats: format Autodesk (*.DXT), format autoCAD d’Autodesk (*.DWG) o format MicroStation de Bentley (*.DGN).

Aquests documents determinen el contingut mínim del projecte, en cap cas no impedeixen el tècnic redactor d’afegir més plànols o apartats en la memòria tècnica que tinguin relació o aclareixin el compliment dels requeriments de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en un determinat establiment, activitat, infraestructura o edifici.

Es recorda que cal justificar el compliment de la normativa d’aplicació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, de les Instruccions Tècniques Complementàries publicades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de les normes tècniques d’àmbit estatal o europeu (normes UNE, UNE EN...) i de les guies tècniques que siguin d’aplicació en prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Accedir a la documentació.


Tipus:
Generalitat de Catalunya
Publicació:
2010

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2019 Any de l'Enginyeria Biomèdica