Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Formació bonificada


Serveis per a col·legiats

Formació bonificada

Què és la formació bonificada per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo?

És el crèdit de formació que assigna el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Permet formar els treballadors bonificant els costos de formació amb càrrec a les quotes de cotització de la Seguretat Social a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Anualment s'assigna a les empreses una quantia en concepte de crèdit de formació amb l'objectiu de realitzar accions formatives dirigides a la millora de la qualitat, de les capacitats i competències professionals dels seus treballadors.

Un cop realitzada la formació, la despesa serà deduïda dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1) de l'empresa formada.

En cas de no utilitzar el crèdit gestionat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo per a la formació dins del període de vigència (any en curs) no podrà ser utilitzat pel següent. Aquell import que no s'esgoti en formació executada durant l'exercici vigent es perdrà, i al començar el nou any, l'empresa disposarà automàticament d'un nou crèdit.

El crèdit prové de l'import cotitzat a la Seguretat Social per l'empresa en concepte de Formació Professional durant l'any anterior. A aquest import se li aplica un percentatge de bonificació en funció de la plantilla mitja que determina el crèdit per formació.

El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de cursos de formació que organitza.

Si no han gestionat mai cap bonificació amb el Col·legi, cal que descarregueu el document d'encomana d'organització de la formació, ompliu els camps i retorneu l’exemplar degudament signat i segellat pel representant legal de l’empresa, escanejat en color a l’a/e fundae(ELIMINAR)@ebcn.cat

Cal omplir els següents formularis:

Tota aquesta documentació ha de ser lliurada a ENGINYERS BCN, 10 dies hàbils abans de l’inici de la formació, sinó, no es podrà dur a terme el procés per a la bonificació sol·licitada.

Per a qualsevol aclariment contacteu amb el departament de Formació.

Important:
Per obtenir la bonificació, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:

- El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
- La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).
- Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).
 Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV