Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Curs d'especialització d'Enginyeria en Seguretat Industrial. Disseny i Legalització d'Instal·laci...


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosInstal·lacions i Construcció

Curs d'especialització d'Enginyeria en Seguretat Industrial. Disseny i Legalització d'Instal·lacions: Plantes i instal·lacions frigorífiques

Mòdul 2.1 del Màster d'Enginyeria en Seguretat Industrial

Presencial i per videoconferència 

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l'Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT). 

   

  Amb la col·laboració de:

  Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS LLEIDA)

  Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnic Industrials de Manresa (ENGINYERS MANRESA)

  Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf-Penedès (ENGINYERS GARRAF- PENEDÈS)

   

 • Objectius:

  • Conèixer la normativa bàsica i la gestió pràctica de seguretat industrial, així com els requisits legals associats.
  • Adquirir els coneixements necessaris per a identificar, entendre, aplicar i avaluar el compliment dels requisits legals en matèria de seguretat industrial per a mantenir les instal·lacions concordes amb la normativa vigent en les organitzacions.
 • Destinataris:

  • Tècnics de qualsevol sector que estiguin vinculats a equips o instal·lacions subjectes a compliment legal en matèria de Seguretat Industrial, sense experiència prèvia en la matèria.
  • Responsables de manteniment.
  • Enginyers de projectes i legalitzacions.
  • Consultors i auditors en seguretat industrial.
  • Professionals i tècnics en instal·lacions.
  • Comandaments i Directius responsables de les instal·lacions

 • Programa:

  La Llei d'Indústria 21/1992 contempla un objectiu específic en seguretat i qualitat industrial, establint nombrosos reglaments específics sobre equips, instal·lacions o productes que puguin originar un risc.

  La Seguretat Industrial és un concepte relatiu a la prevenció d'accidents amb repercussió tant a les persones com al medi ambient, que implica el control dels equips i instal·lacions de les empreses.

  Aquests mètodes contemplen la presentació de certificats i declaracions a l'òrgan competent, a més de les verificacions o inspeccions per part d'Organismes de Control autoritzats.

  El coneixement d'aquestes normatives, i l'aplicació dels requisits que d'elles deriven, és essencial per a minimitzar els riscos i sancions derivats de l'activitat empresarial.

  Mòdul 1. Introducció a les instal·lacions.

  Conceptes generals de refrigeració

  • Calor i temperatura
  • Calor específic
  • Humitat absoluta, Humitat relativa i punt de rosada
  • Càrregues tèrmiques
  • Diagrama de Mollier
  • Velocitat i cabdal d'un fluid
  • Pressió estàtica, dinàmica i influència en un fluid
  • Ventiladors
  • EasyVent (exemples pràctics)
  • Grups de bombeig
  • Gasos refrigerants
  • Circuits frigorífics
  • Sistema de climatització
  • Sistemes de refrigeració
   • Criteris de selecció compressors
   • Criteris de selecció evaporador
   • Criteris de selecció compressor
   • Criteris de selecció vàlvula d'expansió.

   

  2: Mòdul 2 Reglamentació

  Reglament Seguretat en Instal·lacions frigorífiques Reial decret 552/2019

  • IF-01 Terminologia
  • IF-02 Classificació dels refrigerants
  • IF-03 Classificació dels sistemes de refrigeració
  • IF-04 Utilització dels diferents refrigerants
  • IF-05 Disseny, construcció, materials i aïllament utilitzats en els components frigorífics
  • IF-06 Components de les instal·lacions
  • IF-07 Sala de màquines específica, disseny i construcció 
  • IF-08 Protecció d'instal·lacions contra sobrepressions
  • IF-09 Assaigs, proves i revisions prèvies a la posada en servei
  • IF-10 Marcatge i documentació
  • IF-11 Cambres frigorífiques, cambres d'atmosfera artificial i locals refrigerats pel procés
  • IF-12 Instal·lacions elèctriques
  • IF-13 Medis tècnics mínims requerits per l'habilitació com empresa frigorista
  • IF-16 Mesures de prevenció i de protecció personal
  • IF-17 Manipulació de refrigerants i reducció de fugues en les instal·lacions frigorífiques
  • IF-18 Identificació de canonades i símbols a utilitzar en els esquemes de les instal·lacions frigorífiques. 

   

  3: Mòdul 3: Interpretació de projectes

  Càlcul i disseny d'instal·lacions frigorífiques

  • Càlcul de càrregues tèrmiques cambra frigorífica
  • Selecció tipus de gas refrigerant
  • Seleccionar un evaporador per la cambra frigorífica
  • Seleccionar un compressor semihermètic de pistó
  • Seleccionar un condensador per la cambra frigorífica
  • Seleccionar la vàlvula d'expansió per la cambra frigorífica
  • Seleccionar unitats compactes per la cambra frigorífica
  • Seleccionar la canonada frigorífica
  • Selecció elements línia de líquid
  • Selecció vàlvula d'expansió electrònica
  • Elements de seguretat

   

  4: Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent.

  Tramitació memòria tècnica (Instal·lacions de Nivell 1)

  • Exemples pràctics d'instal·lació frigorífica de conservació d'aliments

  Tramitació projecte de fred (Instal·lacions de Nivell 2)

  • Exemples pràctics d'instal·lació hidràulica per la refrigeració de motlles d'un procés productiu

   

  5: Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores.

  Instruccions tècniques BOE

  • IF-19 Professionals Frigoristes: Competències bàsiques a certificar per les entitats acreditades per la certificació de persones. 

  Exemples documentació empreses frigoristes

  • Documentació requerida per les empreses frigoristes en les auditories i inspeccions.

   

  6: Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  Manteniment Previctiu RSIF 2019

  • IF-14 Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques de les instal·lacions frigorífiques. 
  • IF-15 Posada en servei de les instal·lacions frigorífiques. 

  Casos pràctics Manteniment preventiu

  • Realització de manteniments preventius segons IDEA
  • Anàlisi i interpretació de dades frigorífiques reals

   

  7: Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

  Selecció i disseny d'una cambra frigorífica per la conservació d'aliments.

  • Selecció dels components principals circuit de refrigeració
   • Càlcul de càrregues tèrmiques
   • Selecció compressor
   • Selecció evaporador
   • Selecció canonada frigorífica
   • Elements de seguretat
   • Elements de control
   • Selecció vàlvula d'expansió
  • Ús dels programes informàtics facilitats durant la formació
  • Compliment de la normativa vigent actual
  • Redactat i presentació del projecte realitzat

  Selecció i disseny d'una instal·lació de refrigeració pel refredament d'un reactor. 

  • Càlcul de càrregues tèrmiques
  • Selecció refredadora d'aigua
  • Selecció grups de bombeig
  • Selecció canonada hidràulica
  • Selecció instrumentació
  • Selecció intercanviador
  • Ús de programes informàtics facilitats durant la formació
  • Compliment de la normativa vigent actual
  • Redactat i presentació del projecte realitzat

   

 • Impartit per:

  Coordinació:

  Sergio Rubio, Enginyer Tècnic Industrial. Chief Operating Officer a Smilics Technologies. Expert certificat en instal·lacions de Baixa Tensió -CP-EBT20160005. Master en Enginyeria de l'Energia (especialitat energia elèctrica) per la UPC. 

  Professorat:  

  Rafael Martínez, Industrial Engineer, Management Engineer and Expert Energy Auditor de Vacca Engineering. 

 • Dates i horaris:

  19, 24, 26 i 31 d'octubre i 2, 7, 9 i 14 de novembre de 2022
  Dilluns i dimecres de 17 a 20 h.

 • Durada:

  40 hores (24 hores presencials i 16 hores d'anàlisi de projecte)

 • Lloc:

  Aula 1, 3a planta del Col·legi
  Consell de Cent, 365
  08009 BARCELONA
  Tel. 934961420

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 370.00 €

  Preu precol·legiats: 370.00 €

  Preu no col·legiats: 485.00 €

  Preu col·legiats (en línia): 370.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 370.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 485.00 €


  Formes i terminis de pagament dels cursos

   

   L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).
  • Bizum

  Col·legiats

  A continuació es desglosa la política de preus per a la possibilitat d'acollir-se al Màster sencer o inscripció a mòduls independents.

  Import Màster sencer: 3750 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M1):  110 € 

  Per a la inscripció als mòduls (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8, M2.9, M2.10, M2.11, M2.14): 370 €

  Per a la inscripció a dos mòduls (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8, M2.9, M2.10, M2.11, M2.14) : 352 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M2.12): 240 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M2.13): 130 €

   

  No col·legiats: 

  Import Màster sencer: 4950 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M1): 145 €

  Per a la inscripció als mòduls (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8, M2.9, M2.10, M2.11, M2.14): 485 €

  Per a la inscripció a dos mòduls (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8, M2.9, M2.10, M2.11, M2.14) : 465 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M2.12): 315 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M2.13): 170 €

   

 • Observacions:

  Aquest curs pot seguir-se en format presencial o bé en format videoconferència.

   

  Per a la realització d’aquest curs, sota la modalitat presencial, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 12 hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

  - Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

   

   

  Anul·lacions

  Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

  Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur


  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

   

  Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

   

  Seguiment:

  Aquest curs forma part del Màster d'Enginyeria en Seguretat Industrial. Disseny i Legalització d'Instal·lacions, que permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents.  

  A la finalització de cada mòdul, caldrà presentar un projecte relacionat amb els continguts tractats. També s'inclouran visites tècniques relacionades, pendents de confirmar. 

  El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 anys. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou (degut a l’evolució de les matèries).

   

  Podeu consultar a continuació els enllaços als mòduls independents programats i realitzar la vostra inscripció si s'escau:

  Mòdul 1: Legislació general

  Mòdul 2.2: Emmagatzematge de productes químics

  Mòdul 2.3: Instal·lacions de combustibles gasosos

  Mòdul 2.4: Instal·lacions de baixa tensió

  Mòdul 2.5: Línies elèctriques d'alta tensió

  Mòdul 2.6: Instal·lacions elèctriques d'alta tensió

  Mòdul 2.7: Energia solar fotovoltaica

  Mòdul 2.8: Instal·lacions petrolíferes

  Mòdul 2.9: Instal·lacions d'equips a pressió

  Mòdul 2.10. Instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat contra incendis en establiments industrials

  Mòdul 2.11 Prevenció d'accidents greus. Sistema Loto

  Mòdul 2.12 Reglamentació i homologació de vehicles

  Mòdul 2.13 Marcatge CE

  Mòdul 2.14 Tecnologies de l'hidrogen

  S'inclouran visites tècniques pendents de confirmació a l'acabament de cada mòdul.

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Febrer 2023 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28     

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV