Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Màster d'Enginyeria en Seguretat Industrial. Disseny i Legalització d'Instal·lacions


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosInstal·lacions i Construcció

Màster d'Enginyeria en Seguretat Industrial. Disseny i Legalització d'Instal·lacions

Presencial i per videoconferència 

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l'Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT). 

   

   

  Amb la col·laboració de:

  Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS LLEIDA)

  Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (ENGINYERS MANRESA)

  Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf-Penedès (ENGINYERS GARRAF- PENEDÈS)

          

 • Objectius:

  • Conèixer la normativa bàsica i la gestió pràctica de seguretat industrial, així com els requisits legals associats.
  • Adquirir els coneixements necessaris per a identificar, entendre, aplicar i avaluar el compliment dels requisits legals en matèria de seguretat industrial per a mantenir les instal·lacions concordes amb la normativa vigent en les organitzacions.
 • Destinataris:

  • Tècnics de qualsevol sector que estiguin vinculats a equips o instal·lacions subjectes a compliment legal en matèria de Seguretat Industrial, sense experiència prèvia en la matèria.
  • Responsables de manteniment.
  • Enginyers de projectes i legalitzacions.
  • Consultors i auditors en seguretat industrial.
  • Professionals i tècnics en instal·lacions.
  • Comandaments i Directius responsables de les instal·lacions.

 • Programa:

  La Llei d'Indústria 21/1992 contempla un objectiu específic en seguretat i qualitat industrial, establint nombrosos reglaments específics sobre equips, instal·lacions o productes que puguin originar un risc.

  La Seguretat Industrial és un concepte relatiu a la prevenció d'accidents amb repercussió tant a les persones com al medi ambient, que implica el control dels equips i instal·lacions de les empreses.

  Aquests mètodes contemplen la presentació de certificats i declaracions a l'òrgan competent, a més de les verificacions o inspeccions per part d'Organismes de Control autoritzats.

  El coneixement d'aquestes normatives, i l'aplicació dels requisits que d'elles deriven, és essencial per a minimitzar els riscos i sancions derivats de l'activitat empresarial.

   

  Tema 1: Legislació General

  1.1. Marc legislatiu dins l’àmbit de la Seguretat Industrial

        - Normativa

        - Principi de Jerarquia Normativa i Principi de Competència 

        - Àmbit estatal i autonòmic

  1.2. Tipologies d’Instal·lacions

  1.3. Reglaments de referència per tipologia d’instal·lació

        - Classificació de les instal·lacions

  1.4. Eixos desenvolupats a la Llei 9/2014      

   1. Limitació del risc
   2. Responsabilitat dels tècnics
   3. El Organismes de Control com a Agents de la Seguretat Industrial
   4. Tràmits associats a les instal·lacions de Seguretat industrial
    1. Canal Empresa

  1.5. Instruccions específiques – Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

  1.6. Normes Tècniques Particulars – NTPs

   

  Tema 2: Seguretat Industrial - Instal·lacions Industrials

  2.1.-Plantes i instal·lacions frigorífiques

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.2.- Emmagatzematge de productes químics

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.3.- Instal·lacions de combustibles gasosos

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.4.- Instal·lacions de Baixa Tensió

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.5.- Línies elèctriques d'alta tensió

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.6.- Instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.7.- Energia Solar Fotovoltaica

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.8.- Instal·lacions petrolíferes

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.9.- Instal·lacions d'Equips a Pressió

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.10.- Instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat contra incendis en establiments industrials.

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 5: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 6: Manteniment i inspeccions

  • Mòdul 7: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.11.- Prevenció d'accidents greus – SISTEMA LOTO

  • Mòdul 1: Metodologia LOTO

  • Mòdul 2: Tipus de bloqueig

  • Mòdul 3: Redacció permisos de treball

  • Mòdul 4: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.12.- Reglamentació i Homologació de Vehicles

  • Mòdul 1: Reglamentació

  • Mòdul 2: Interpretació de projectes de reformes de vehicles

  • Mòdul 3: Tramitació de documentació davant l'autoritat competent

  • Mòdul 4: Requisits empreses instal·ladores i mantenidores

  • Mòdul 5: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

  2.13.-Marcatge CE

  • Mòdul 1: Directives de nou enfoc

  • Mòdul 2: L'examen CE de tipus?

  • Mòdul 3: Real Decret 1215/1997

  • Mòdul 4: Normes UNE, ISO, DIN.

  • Mòdul 5: L'expedient tècnic de construcció

  • Mòdul 6: Casos pràctics

   

  2.14.- Tecnologies de l'Hidrogen

  • Mòdul 1: Introducció a les instal·lacions

  • Mòdul 2: Reglamentació actual i necessitats de desenvolupament legislatiu

  • Mòdul 3: Interpretació de projectes

  • Mòdul 4: TEST D'AVALUACIÓ FINAL

   

   

 • Impartit per:

  Coordinació:

  Sergio Rubio, Enginyer Tècnic Industrial. Chief Operating Officer a Smilics Technologies. Expert certificat en instal·lacions de Baixa Tensió -CP-EBT20160005. Master en Enginyeria de l'Energia (especialitat energia elèctrica) per la UPC. 

   

  Professorat:  

  David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d'ENGINYERS BCN. 

  Carlos Gonzalo, Grup Gas Natural des de 1970 fins 2013 i actualment com a Autònom,

  Sergi Carreras, Director tècnic de TANDEM HSE

  Rafael Martínez, Industrial Engineer, Management Engineer and Expert Energy Auditor de Vacca Engineering. 

  Rubén Díaz, Enginyer Tècnic Industrial

  Joan Mesas, Enginyer de Projectes de KM 0 Energy 

  Alex Jordán, Enginyer Tècnic Industrial 

  Josep Maria Pérez, Sales Area Manager a Charlatte Reservoirs. 

  Elías López, President del CLÚSIC i CEO de Prefire

  Alberto Fernández, Director Tècnic de Nex Ingeniería Consultant, S.L. Graduat en Enginyeria Mecànica. Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. 

  Elias Barrena, Enginyer Tècnic Industrial Esp. en Electrònica Industrial per la EPSEVG. Postgrau de Manteniment d’equips i Instal·lacions per la UPC BARCELONATECH. Col·laborador docent a la UPC TECH TALENT. Responsable de Manteniment Preventiu i Instal·lacions Generals a Celsa Barcelona, Celsa Group.

  Ismael Guerrero, Enginyer Tècnic Elèctric. Responsable de Projectes AT d'Estabanell Distribució. 

   

   

 • Dates i horaris:

  Del 3 d'octubre de 2022 al 15 de maig de 2024
  Dilluns i dimecres de 17 a 20 h. Durada del Màster i calendari previst de desenvolupament dels mòduls i sessions programades a l'apartat d'observacions

 • Durada:

  532 hores

 • Lloc:

  Aula 1, 3a planta del Col·legi
  Consell de Cent, 365
  08009 BARCELONA
  Tel. 934961420

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 3750.00 €

  Preu precol·legiats: 3750.00 €

  Preu no col·legiats: 4950.00 €

  Preu col·legiats (en línia): 3750.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 3750.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 4950.00 €


  Formes i terminis de pagament dels cursos

   

   L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).
  • Bizum

   

  Política de preus

  Col·legiats

  A continuació es desglosa la política de preus per a la possibilitat d'acollir-se al Màster sencer o inscripció a mòduls independents.

  Import Màster sencer: 3750 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M1):  110 € 

  Per a la inscripció als mòduls (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8, M2.9, M2.10, M2.11, M2.14): 370 €

  Per a la inscripció a dos mòduls (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8, M2.9, M2.10, M2.11, M2.14) : 352 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M2.12): 240 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M2.13): 130 €

   

  No col·legiats: 

  Import Màster sencer: 4950 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M1): 145 €

  Per a la inscripció als mòduls (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8, M2.9, M2.10, M2.11, M2.14): 485 €

  Per a la inscripció a dos mòduls (M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8, M2.9, M2.10, M2.11, M2.14) : 465 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M2.12): 315 €

  Per a la inscripció d'un mòdul (M2.13): 170 €

   

  Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

   

  Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import del Màster d'Enginyeria en Seguretat Industrial. Disseny i Legalització d'Instal·lacions en 6 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn 6 quotes de 625 €/mes.

   

  Els col·legiats/des que desitgin realitzar el pagament del Màster sencer d’inici, gaudiran d’un 10% de descompte en el preu d’inscripció.

   

  Contacteu amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

   

 • Observacions:

  Aquest Màster pot seguir-se en format presencial o bé en format videoconferència.

   

  Per a la realització d’aquest Màster, sota la modalitat presencial, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 174 hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

  - Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

   

   

  Anul·lacions

  Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

  Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur


  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

   

  Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

   

  Seguiment:

  Aquest Màster, permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents.  

  El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 anys. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou (degut a l’evolució de les matèries).

   

  Podeu consultar a continuació els enllaços als mòduls independents programats i realitzar la vostra inscripció si s'escau:

  Mòdul 1: Legislació general

  Mòdul 2.1: Plantes i instal·lacions frigorífiques

  Mòdul 2.2: Emmagatzematge de productes químics

  Mòdul 2.3: Instal·lacions de combustibles gasosos

  Mòdul 2.4: Instal·lacions de baixa tensió

  Mòdul 2.5: Línies elèctriques d'alta tensió

  Mòdul 2.6: Instal·lacions elèctriques d'alta tensió

  Mòdul 2.7: Energia solar fotovoltaica

  Mòdul 2.8: Instal·lacions petrolíferes

  Mòdul 2.9: Instal·lacions d'equips a pressió

  Mòdul 2.10. Instal·lacions de protecció contra incendis i seguretat contra incendis en establiments industrials

  Mòdul 2.11 Prevenció d'accidents greus. Sistema Loto

  Mòdul 2.12 Reglamentació i homologació de vehicles

  Mòdul 2.13 Marcatge CE

  Mòdul 2.14 Tecnologies de l'hidrogen

   

  Durada del Master i calendari previst de desenvolupament dels mòduls i sessions programades: 

  La duració serà de 532 h. que es cursaran en dilluns i dimecres en horari de 17 a 20 h.

   

  -Mòdul 1: Del 3 al 17 d'octubre de 2022

  3 d'octubre de 2022

  5 d'octubre de 2022

  10 d'octubre de 2022

  17 d'octubre de 2022

   

  -Mòdul 2.1: Del 19 d'octubre al 9 de novembre de 2022

  19 d'octubre de 2022

  24 d'octubre de 2022

  26 d'octubre de 2022

  31 d'octubre de 2022

  2 de novembre de 2022

  7 de novembre de 2022

  9 de novembre de 2022

  14 de novembre de 2022

   

  -Mòdul 2.2: Del 16 de novembre al 19 de desembre de 2022

  16 de novembre de 2022

  21 de novembre de 2022

  23 de novembre de 2022

  28 de novembre de 2022

  30 de novembre de 2022

  12 de desembre de 2022

  14 de desembre de 2022

  19 de desembre de 2022

   

  -Mòdul 2.3: Del 9 de gener a l'1 de febrer de 2023

  9 de gener de 2023

  11 de gener de 2023

  16 de gener de 2023

  18 de gener de 2023

  23 de gener de 2023

  25 de gener de 2023

  30 de gener de 2023

  1 de febrer de 2023

   

  -Mòdul 2.4: Del 6 de febrer a l'1 de març de 2023

  6 de febrer de 2023

  8 de febrer de 2023

  13 de febrer de 2023

  15 de febrer de 2023

  20 de febrer de 2023

  22 de febrer de 2023

  27 de febrer de 2023

  1 de març de 2023

   

  -Mòdul 2.5: Del 6 al 29 de març de 2023

  6 de març de 2023

  8 de març de 2023

  13 de març de 2023

  15 de març de 2023

  20 de març de 2023

  22 de març de 2023

  27 de març de 2023

  29 de març de 2023

   

  -Mòdul 2.6: Del 12 d'abril al 8 de maig de 2023

  12 d'abril de 2023

  17 d'abril de 2023

  19 d'abril de 2023

  24 d'abril de 2023

  26 d'abril de 2023

  27 d'abril de 2023

  3 de maig de 2023

  8 de maig de 2023

   

  -Mòdul 2.7: Del 10 de maig al 5 de juny de 2023

  10 de maig de 2023

  15 de maig de 2023

  17 de maig de 2023

  22 de maig de 2023

  24 de maig de 2023

  29 de maig de 2023

  31 de maig de 2023

  5 de juny de 2023

   

  -Mòdul 2.8: Del 27 de setembre al 23 d'octubre de 2023

  27 de setembre de 2023

  2 d'octubre de 2023

  4 d'octubre de 2023

  9 d'octubre de 2023

  11 d'octubre de 2023

  16 d'octubre de 2023

  18 d'octubre de 2023

  23 d'octubre de 2023

   

  -Mòdul 2.9: Del 25 d'octubre al 22 de novembre de 2023

  25 d'octubre de 2023

  30 d'octubre de 2023

  6 de novembre de 2023

  8 de novembre de 2023

  13 de novembre de 2023

  15 de novembre de 2023

  20 de novembre de 2023

  22 de novembre de 2023

   

  -Mòdul 2.10: Del 15 de gener al 7 de febrer de 2024

  15 de gener de 2024

  17 de gener de 2024

  22 de gener de 20244

  24 de gener de 2024

  29 de gener de 2024

  31 de gener de 2024

  5 de febrer de 2024

  7 de febrer de 2024

   

  -Mòdul 2.11: Del 12 de febrer al 6 de març de 2024

  12 de febrer de 2024

  14 de febrer de 2024

  19 de febrer de 2024

  21 de febrer de 2024

  26 de febrer de 2024

  28 de febrer de 2024

  4 de març de 2024

  6 de març de 2024

   

  -Mòdul 2.12: Del 11 de març al 8 d'abril de 2024 

  11 de març de 2024

  13 de març de 2024

  18 de març de 2024

  20 de març de 2024

  3 d'abril de 2024

  8 d'abril de 2024

   

  -Mòdul 2.13: Del 10 al 15 d'abril de 2024

  10 d'abril de 2024

  15 d'abril de 2024

   

  -Mòdul 2.14: Del 17 d'abril al 15 de  maig de 2024

  17 d'abril de 2024

  22 d'abril de 2024

  24 d'abril de 2024

  29 d'abril de 2024

  6 de maig de 2024

  8 de maig 2024

  13 de maig de 2024

  15 de maig de 2024

   

  Metodologia: 

  El desenvolupament de les sessions es realitza mitjançant l’exposició de continguts combinada amb l’anàlisi i resolució de casos pràctics reals, casos tècnics, un qüestionari i un projecte a realitzar a la finalització de cada mòdul. Aquesta metodologia permet a l’alumne potenciar les seves capacitats i desenvolupar els seus coneixements i habilitats per a obtenir, finalment, les competències clau. 

  Els continguts del Màster, s'enriqueixen amb visites tècniques a instal·lacions representatives, visualització de videos complementaris a les explicacions del professor i documentació addicional per a consulta dels alumnes.  

   

  Criteris d'avaluació:

  És condició necessària per a superar el Màster l'assistència a un 80% de les classes i l'aprovació dels qüestionaris realitzats a la finalització de cada mòdul, assistència a les visites tècniques i presentació dels projectes a la finalització de cada mòdul. 

  El postgrau té un total de 532 h. de les quals, 324 són presencials, 192 hores no presencials dedicades a la preparació dels projectes a la finalització de cada mòdul. 

   

  Campus virtual

  Els estudiants d'aquest Màster tindran accés al campus Tecnoaula, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat i la coordinació del Màster, en el que s'incorporarà la documentació de cada sessió abans de la seva realització, realitzar consultes als professors, realització de fòrums de debat, entre d'altres.

   

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Març 2023 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV