Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Curs de Legalització d’activitats i elaboració de projectes.


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosActivitats i Seguretat

Curs de Legalització d’activitats i elaboració de projectes.

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Aquest curs s'ha organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) juntament amb el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS LLEIDA). 

 • Objectius:

  És un curs dedicat a enginyers i al mon de les activitats ja sigui per fer legalitzacions o des de la vesant de l’administració.
  Està orientat a enginyers que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d’activitats o enginyers amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball. També està pensat per a professionals que es volen actualitzar en la tramitació electrònica, posada al dia en la recent normativa i nous procediments administratius de tramitació de llicències d’activitats.
  Es donarà una visió general de la normativa que afecta les activitats i més concretament sobre la legalització, la tramitació i els requeriments necessaris per a posar-les en marxa.

  Mitjans: El curs utilitzarà documents escrits, resums, vídeos explicatius de cada tema, material multimèdia i connexions per videoconferència amb els ponents.

  Reconeixement: S’expedirà certificat d’assistència o d’aprofitament.

 • Destinataris:

  Enginyers que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d’activitats o Enginyers amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball. També està pensat per a professionals que es volen actualitzar en la tramitació electrònica, posada al dia en la recent normativa i nous procediments administratius de llicències d’activitats.
   

  Si sou majors de 40 anys en situació d'atur o de llarga durada, existeix la possibilitat de subvencionar aquest curs (vegeu més detalls a l'apartat observacions).

 • Programa:

  1. Normativa de referència: Europea, Catalana, de Barcelona i Espanyola
  2. Marc actual de la normativa d’activitats: Mediambient, incendis, espectacles, Llei de simplificació, obres associades.
  3. Tramitació dels projectes d’activitats mediambientals.
  4. Tramitació dels projectes d’activitats d’espectacles
  5. Tramitació dels projectes d’activitats per la llei de simplificació
  6. Tramitació dels projectes d’incendis
  7. Tramitació de les obres associades a activitats i obres a BCN (IIT)
  8.Coordinació transversal dels projectes i legalitzacions en MA, espectacles, simplificació, incendis i obres associades
  9.Tramitació electrònica de la documentació
  10.DL Abstract
  11. Índex d’un projecte d’activitats. Contingut mínim. Normes UNE. Projecte d’obres
  12. Conceptes urbanístics
  13. Visat de projectes, control Col·legial i Responsabilitat Civil
  14. Introducció a les normatives més importants:
  • CTE
  • Accessibilitat
  • Incendis industrials (RSCIEI), RIPCI
  • Espectacles públics i activitats recreatives
  • Contaminació atmosfèrica
  • Soroll
  • Residus
  • Aigües residuals.
  • Contaminació lluminosa
  • Centres comercials
  • Normativa sanitària relacionada amb activitats
  • Instal·lacions elèctriques, clima, pressió, etc.
  • Normatives específiques per activitats concretes
  • Normativa APQ, ADR, Atex, Accidents majors, Protecció Civil, Riscos laborals i la seva relació amb la legalització d’activitats
  15. Consells generals
  16. Casos pràctics:
  • Exemple de projecte d’una activitat recreativa de restauració
  • Exemple de projecte d’un aparcament
  • Exemple de projecte d’un magatzem
  • Exemple de projecte d’una indústria

 • Impartit per:

  Xavier Torrent, Enginyer Tècnic Municipal d’Activitats de l’Ajuntament de Castellbisbal.
  David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN.

 • Dates i horaris:

  Del 12 de febrer de 2018 a 23 de maig de 2018**
  En línia

 • Durada:

  78 hores*

 • Lloc:

  En línia

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 406.00 €

  Preu precol·legiats: 406.00 €

  Preu no col·legiats: 568.00 €

 • Observacions:

  *La durada del curs es consideren, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius, coneixements del curs i per seguir correctament el temari. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d’altres en què amb menor dedicació tindran suficient. De totes maneres i donada l'amplitud del temari, pot arribar a ser tot el llarg que es vulgui, podent dedicar-hi tant de temps com es vulgui. 

  ** Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.
   

  Certificació PRO: Per la durada i contingut del curs, aquest seria vàlid i suficient com a prerequisit de formació en la Certificació Professional de persones PRO per a expert en legalització d’activitats.


  Formació bonificada
  El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament als col·legiats i als no col·legiats la bonificació de cursos de formació que organitza.
   

  Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs). Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb l’Àrea de Formació d’ENGINYERS BCN.
   

  IMPORTANT:
  Per obtenir la bonificació, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:
  - El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  - La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).
  - Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).
   

  Formació subvencionada majors 40 anys en situació d’atur
  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 40 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

  Cal posar-se en contacte amb el departament d’Ocupació i Promoció Professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.
   


  Formes i terminis de pagament dels cursos
  L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:
  - Per mitjà del web amb targeta de crèdit o dèbit.
  - Per transferència bancària al núm. d’IBAN del Banc de Sabadell ES80 0081.7011.1300.0193.0699 (Cal enviar comprovant indicant nom del curs i del participant a inscripcions@ebcn.cat).
  - A la seu del Col·legi, amb targeta de crèdit o dèbit.
   

  L’import del curs s’haurà de fer efectiu, com a mínim, 10 dies hàbils abans de la data d’inici. El no fer-ho pot comportar l’anul·lació de la inscripció i la pèrdua de la plaça reservada.


  Anul·lacions
  Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar a l’Àrea de Formació (inscripcions@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20).
   

  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.
   

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.
   

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Abril 2020 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV
 • 2020 Any de la Seguretat Industrial