Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Curs d'Autòmats Programables Industrials


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosInstal·lacions i ConstruccióSoftware i Tecnologies

Curs d'Autòmats Programables Industrials

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Objectius:

  L'objectiu principal del curs "Autòmats programables industrials" és la finalitat de generar projectes automatitzats amb PLC's de processos industrials a nivell professional. Avaluant tant la correcció de l'automatització realitzada, com la comprovació del funcionament del procés en entorns gràfics que simulin el procés, a través d'escenes automatitzades anomenades "SCADES". Junt amb el disseny gràfic es determina el funcionament associat al programa del PLC, permetent-nos modificar el projecte, per procurar una automatització eficient i d'acord amb els requeriments del client i l'activitat a desenvolupar en el procés industrial concret: 

  -Analitzar mitjançant el software els cicles de treball, les seqüències de funcionament i altres paràmetres del procés a automatitzar. 

  -Accedir a les bases de dades de les variables del sistema.

  -Elaboració d'informes i taules de variables detallades, de les possibles situacions del procés. 

  Llavors, es dotarà al professional d'eines de molt fàcil utilització, que ens oferiran grans possibilitats en la realització de treballs i projectes d'automatització. 

  En resum, amb els softwares que es treballaran, s'aprendran a desenvolupar de forma totalment pràctica, tot el procés de definició i simulació amb ordinador de seqüències d'automatització, així com a dominar tots els aspectes manipulatius que regulen el funcionament d'un procés industrial. 

  Característiques del software

  Mòduls - Índex programes

  SIEMENS - Realització d'automatitzacions de processos on line amb tutorials. 

  SCHNEIDER - Realització d'automatitzacions amb PLC's de la marca Schneider, assistits pel professor i els tutorials corresponents. 

  SCADA (Siemens) - La realització de les automatitzacions vindrà acompanyada d'un petit Scada on line, per la millor comprensió del procés a automatitzar. 

 • Destinataris:

  Si sou majors de 40 anys en situació d'atur o de llarga durada, existeix la possibilitat de subvencionar aquest curs (vegeu més detalls a l'apartat observacions).

 • Programa:

  Mòdul 1-Objectius de l'automatització industrial (8 h)

  -Les funcions de l’automatització
  -Nivells d’automatització
  -Tipus de processos industrials
  -Estructura dels sistemes automatitzats
  -Descripció del funcionament d’un automatisme
  -Camps d’emprament de les diferents tecnologies
   
  Mòdul 2-Interfaces d'un sistema automatitzat (8 h)
  -Dispositius d'entrada mecànics, sensors i detectors
  -Actuadors elèctrics, pneumàtics, variadors de velocitat
  -Pre-accionadors i accionadors
  -Elements de comunicació home-màquina
   
  Mòdul 3-Arquitectura de l’autòmat programable (8 h)
  -Conceptes bàsics
  -Transició de la lògica cablejada a la lògica programada
  -Parts i funcionament d’un autòmat programable
  -Mòduls E/s analògics i digitals
  -Memòries
  -Xarxes de comunicació
  -Sistemes Scada
   
  Mòdul 4-Conceptes de programació (10 h)
  -Controls digitals, analògics i PID
  -Escriptura i formes d’un programa
  -Objectes de programació
  -Operacions bàsiques
  -Blocs de sistema
   
  Mòdul 5-Software per programar l’autòmat (7 h)
  -Característiques d'un Software professional de programació
  -Simulació dels programes i verificació d'errades
  -Realització d'exemples basats en processos industrials reals
   
   
  Mòdul 6-Simulacions d'automatitzacions amb SCADA (4 h)
  -Simulador dels programes realitzats amb un entorn gràfic bàsic
  -Disseny gràfic d'un sistema de supervisió de l'automatització
   
  Mòdul 7-Programació de l’autòmat (12 h. PART PRÀCTICA PRESENCIAL)
  -Consideracions inicials dels software propi del PLC utilitzat en les pràctiques
  -Operacions Combinacionals. Operacions set i  reset. 
  -Temporitzadors. Comptadors. Telerruptors. Comptadors setmanals, anuals i d'hores de funcionament.
  -Operacions de càrrega i transferència
  -Entrades-sortides analògiques 
  -Operacions aritmètiques i de comparació
  -Funcions de salt i subrutines
   
  Objectius de l’automatització industrial (4 h)
  -Les funcions de l’automatització
  -Nivells d’automatització
   
 • Impartit per:

  Josep Marín, enginyer tècnic industrial

 • Documentació:

  IMPORTANT

  Pel correcte seguiment del curs, és imprescindible que els assistents portin el seu propi ordinador portàtil.

  A continuació detallem les necessistats de Hardware:

  Processador

  Especificacions mínimes: Intel, Core 2 Duo* o equivalent. 

  Recomanat: Intel Core I7 o equivalent

  Memòria RAM

  Especificacions mínimes: 3 GB

  Recomanat: 8 GB

  Espai lliure en el Disc Dur

  Especificacions mínimes: 8 GB

  Recomanat: 15 GB 

  Drive

  Especificacions mínimes: Lector de DVD

  Recomanat: Lector de DVD

  Monitor

  Especificacions mínimes: Resolució 1024x1024 píxel

  Recomanat: Resolució 1680 x 1050 píxel

  Perifèrics

  Especificacions mínimes: USB Interface

  Recomanat: USB Interface

  Web

  Especificacions mínimes: Per registrar-se via Web es necessita accés a Internet

  Recomanat: Per registrar-se via Web es necessita accés a Internet

   

  Nota: Es podria executar amb CPU de menys rendiment, però amb restriccions, així com l'ús de màquines virtuals. 

  Aquest software es pot instal·lar en els sistemes operatius següents: 

  Microsoft Windows XP Professional. 

  Microsoft Windows 7  Professional Edition de 32 bits/64 bits. 

   

  Documentació complementària

  Tota la documentació estarà disponible a l'Aula virtual d'ENGINYERS BCN. 

  Els enginyers inscrits al curs tindran la possibilitat de descarregar-se el software necessari pel seguiment del curs. 

  Es proporcionaran exemples de programes realitzats amb PLC's. Proporcionant la possibilitat de descarregar-los on line des de l'Aula virtual d'ENGINYERS BCN 

  Es realitzaran proves tipus test, per valorar l'evolució de la comprensió dels continguts proporcionats. 

 • Dates i horaris:

  Del 20 de febrer al 23 de març de 2017** (sessions presencials 2, 9, 16 i 23 de març de 2017)
  Horaris de les sessions presencials: De 18 a 21 h.

 • Durada:

  57 hores * (45 hores en línia i 12 hores presencials de pràctiques)

 • Lloc:

  En línia i presencial
  Classes presencials a Tecnoespai, c/Bailèn, 68
  08009 BARCELONA

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 345.00 €

  Preu precol·legiats: 345.00 €

  Preu no col·legiats: 485.00 €

 • Observacions:

  *La durada del curs es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del curs. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació tindran suficient. 

  ** Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.
   
   
  Formació bonificada
  El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament als col·legiats i als no col·legiats la bonificació de cursos de formació que organitza.
   
  Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Tripartita. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs). Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb l’Àrea de Formació  d’ENGINYERS BCN.
   
  IMPORTANT:
  Per obtenir la bonificació, la Fundació Tripartita estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:
  - El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  - La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor  (en el cas d'haver-hi).
  - Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).
   
  Formació subvencionada majors 40 anys en situació d’atur
  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 40 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.
  Cal posar-se en contacte amb el departament d’Ocupació i Promoció Professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  
   
  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat
   
  Assistència
  L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.
   
  En cada curs es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs. Es imprescindible signar els llistats d’alumnes que es distribueixen a cada sessió, per aconseguir el certificat d'assistència.
   
  Per a la realització d’aquest curs de formació, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per a les sessions presencials, per una durada de 6 hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial o del Tecnoespai. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms pel seu lliurament. Aquests tiquets són vàlids per Aparcaments Saba. 
   
   
  Formes i terminis de pagament dels cursos
  L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:
  - Per mitjà del web amb targeta de crèdit o dèbit.
  - Per transferència bancària al núm. d’IBAN del Banc de Sabadell ES80 0081.7011.1300.0193.0699 (Cal enviar comprovant indicant nom del curs i del participant a inscripcions@ebcn.cat).
  - A la seu del Col·legi, amb targeta de crèdit o dèbit.
   
  L’import del curs s’haurà de fer efectiu, com a mínim, 10 dies hàbils abans de la data d’inici. El no fer-ho pot comportar l’anul·lació de la inscripció i la pèrdua de la plaça reservada.
   
   
  Anul·lacions
  Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar a l’Àrea de Formació (inscripcions@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20).
   
  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.
   
  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.
   
  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció
   
Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Juliol 2020 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV
 • 2020 Any de la Seguretat Industrial