Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Curs intensiu per a la preparació d'oposicions al procés d'estabilització del cos d'enginyers tè...


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosAltres Temàtiques Tècniques

Curs intensiu per a la preparació d'oposicions al procés d'estabilització del cos d'enginyers tècnics industrials de la Generalitat de Catalunya

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Proposat per:

  Comissió de Funció Pública

 • Programa:

  Es desenvoluparan els 26 temes del temari reduït per als processos extraordinaris d'estabilització del Temari específic oposicions Enginyer Tècnic Industrial (Resolució PDA/483/2020) Generalitat de Catalunya. Es desenvoluparan dos casos pràctics i un test per a cada tema. 

   

  Bloc I: Gestió edificació, energia i obres, Seguretat, protecció civil i prevenció riscos laborals (8 temes)

  Tema 3. La gestió del manteniment. Tipus de manteniment. Manteniment de les instal·lacions i dels edificis. Metodologia i anàlisi d'errades i mesures de prevenció.

  Tema 15. Certificació d'eficiència energètica dels edificis. Procediment, condicions tècniques i administratives. Etiqueta. Règim sancionador. Com es pot millorar l'eficiència energètica en un edifici.

  Tema 16. Estalvi d'energia. Polítiques d'estalvi i diversificació a Catalunya. Les energies renovables. L'autoproducció i l'autoconsum d'energia elèctrica. Normativa reguladora. Mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

  Tema 20. La seguretat dels productes industrials. Els agents que intervenen en la seguretat dels productes industrials. La certificació de la conformitat dels productes industrials. Les directives europees del nou enfocament.

  Tema 43. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: la Llei de prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions. Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors.

  Tema 45. El Reglament dels serveis de prevenció. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació dels riscos. La planificació de l'activitat preventiva. Auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals.

  Tema 47. Accidents de treball i malalties professionals. Índexs de sinistralitat. Investigació d'accidents i malalties professionals. Els costos dels accidents.

  Tema 49. El marc de la protecció civil a Catalunya. Concepte de risc. Perillositat. Vulnerabilitat. Exposició. Metodologies d'anàlisi de risc. Normativa de protecció civil. Els plans de protecció civil. Classificació i tipus de plans.

   

  Bloc II: Seguretat Industrial i control de les activitats. Protecció contra incendis (18 temes) 

  Tema 4. La seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Règim jurídic aplicable al territori de Catalunya.

  Tema 5. Règim jurídic dels organismes de control en matèria de seguretat industrial. Funcions, requisits i obligacions.

  Tema 6. Control de l'Administració en matèria de seguretat industrial. Potestat inspectora i potestat sancionadora en matèria de seguretat industrial.

  Tema 7. Regulació en matèria d'equips a pressió. Requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió. Aplicació del Reglament d'equips a pressió a Catalunya. Procediment administratiu per a la tramitació d'instal·lacions d'equips a pressió.

  Tema 8. Regulació en matèria de seguretat d'instal·lacions frigorífiques. Objecte i àmbit d'aplicació. Refrigerants, sistemes de refrigeració i locals d'emplaçament. Classificació i execució de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació frigorífica.

  Tema 9. Regulació en matèria d'aparells elevadors. Tipus d'aparells elevadors. Disseny, fabricació, instal·lació i posada en servei. Manteniment. Procediment administratiu per a la tramitació de la posada en servei d'un ascensor.

  Tema 10. Regulació en matèria d'instal·lacions petrolíferes. Objecte i àmbit d'aplicació. Productes petrolífers. Procediment administratiu per a la tramitació d'una instal·lació. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

  Tema 11. Regulació en matèria d'emmagatzematge de productes químics. Objecte i àmbit d'aplicació. Comunicació de la posada en funcionament, control, inspecció, obligacions i responsabilitats dels titulars. Accidents.

  Tema 12. Regulació en matèria de gasos combustibles. Distribució i utilització de gasos combustibles. Objecte i àmbit d'aplicació. Procediment administratiu per a la posada en funcionament de les instal·lacions de distribució. Procediment i condicions per a la posada en funcionament d'instal·lacions receptores. Agents que hi intervenen, funcions que desenvolupen i condicions per exercir l'activitat.

  Tema 13. Regulació en matèria de seguretat de les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió. Objecte i camp d'aplicació. Tipus de subministrament. Classificació de les instal·lacions. Execució i posada en servei de les instal·lacions. Procediment administratiu per a la posada en servei.

  Tema 14. Regulació en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. Objecte i àmbit d'aplicació. Exigències tècniques. Condicions per a la posada en servei, condicions per a l'ús i el manteniment, i inspecció. Tramitació de les instal·lacions.

  Tema 24. El servei d'inspecció tècnica de vehicles. El règim jurídic de prestació del servei a Catalunya. El marc normatiu de la prestació del servei. Agents que hi intervenen.

  Tema 26. La metrologia. Concepte i evolució de la metrologia legal. Normativa que regula les condicions de comercialització i funcionament dels aparells de mesura. La verificació periòdica. Agents que intervenen en el control metrològic.

  Tema 50. L'incendi. Teoria del foc. Tipus de focs. Agents extintors i mecanismes d'extinció. Concepte de càrrega de foc i mètodes de càlcul. Resistència al foc dels elements constructius. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari.

  Tema 53. Entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat. Nivells d'habilitació del personal tècnic.

  Tema 55. La regulació de seguretat en el Codi tècnic de l'edificació: seguretat d'utilització i accessibilitat. Accés i utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis.

  Tema 56. La regulació de seguretat contra incendis en establiments industrials. Els criteris bàsics. Caracterització dels establiments. Requisits constructius i de les instal·lacions de protecció contra incendis en funció de la tipologia dels establiments industrials. Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI. RD 2267/2004).

  Tema 60. Les instal·lacions de protecció contra incendis. Disseny, instal·lació i manteniment dels sistemes de protecció activa contra incendis.

 • Impartit per:

  Els docents seran funcionaris i experts coneixedors dels diferents temes:

   

  Ricard Parelló, Enginyer Tècnic Industrial. Tècnic projectista d’instal·lacions i Enginyer Municipal.


  Albert Martínez, President de la Comissió de Funció Pública. Funcionari de carrera de l’administració local des de fa 24 anys. Cap del Servei de Manteniment.

 • Dates i horaris:

  del 6 de març al 14 d'abril de 2023

 • Durada:

  90 hores en format en línia**

 • Lloc:

  En línia

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats (en línia): 550.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 550.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 750.00 €


  Formes i terminis de pagament dels cursos

  L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  -Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  -Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).

  -Bizum

 • Observacions:

   

  * Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

   

  ** La durada del curs es considera, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del curs. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d'altres en què amb menor dedicació tindran suficient.

   

  Anul·lacions

  Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat  o Tel. 93 496 14 20).


  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 % de l'import del curs. 

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.


  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Març 2023 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV