25 aniversari. Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Postgrau d'Enginyer de Seguretat en risc químic


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosActivitats i Seguretat

Postgrau d'Enginyer de Seguretat en risc químic

Presencial i videoconferència. 

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Aquest Postgrau s'ha organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) amb la col·laboració de Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona (ENGINYERS GI), Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (ENGINYERS TARRAGONA) i el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Garraf - Penedès (ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS)

 • Objectius:

  És objectiu d'aquest Postgrau l'especialització en matèria de risc químic associada a l'emmagatzematge de productes químics i assimilar els conceptes de les disposicions legals aplicables sobre la classificació, etiquetatge, emmagatzematge i gestió de la prevenció d'accidents, relacionats amb els productes o substàncies prestant especial atenció a la nova normativa APQ i la seva relació amb altres normatives com ATEX, incendis, accidents greus, etc.

   

  Amb l'objectiu de facilitar el seguiment del curs dels alumnes residents fora de la província de Barcelona i comarques, aquest curs serà emès mitjançant videoconferència, permetent la retransmissió en directe del curs a través d'internet. Qualsevol usuari amb connexió a Internet, podrà realitzar-ne el seguiment en directe, des del lloc on desitgi. Aquesta tecnologia és compatible amb ordinadors, tauletes, mòbils, etc. El seguiment per videoconferència permetrà:

   

  -Escoltar i veure en directe al professor

  -Participar en directe a la resolució dels exercicis

  -Preguntar directament els dubtes al professor

  -Escoltar les consultes dels altres assistents

  -Seguir les anotacions del professor a la pissarra

   


  Es realitzarà l'enregistrament íntegre de totes les sessions per a posterior visionat i/o consulta. 

 • Destinataris:

  Aquest Postgrau està destinat a personal de departaments de HSE de les empreses, tècnics de prevenció i departaments d'enginyeria. 

 • Programa:

  El Postgrau estarà compost de 10 mòduls formatius sobre temes relacionats amb la gestió del risc en la manipulació i emmagatzematge de productes químics, tenint en compte com a base el Reial decret 656/17, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.

   

  MÒDUL 1: REGLAMENT APQ: INTRODUCCIÓ I ESTRUCTURA DEL RAPQ

   

  Com conèixer l'aplicació del reglament APQ sobre la base del Reglament CLP.

  • Classificació de les substàncies i mescles perilloses. Reglament CLP.
  • Interpretació de les FDS.
  • Llindars d'aplicació i càlculs amb la suma ponderada.
  • Estudis de compatibilitat química, requerits en l'aplicació de l'APQ.

   

  Història de l'APQ i explicació de la guia interpretativa del RD656/17.

  • Història de l'APQ.
  • Principals novetats nou Reglament APQ – RD656/2017
  • Estructura del reglament, ITC, part general, tipus d'instal·lacions de cada ITC.
  • ITC MIE APQ-0: Definicions generals.
  • ITC MIE APQ-01 a 10: Principals modificacions nou RAPQ.
  • Fitxes interpretatives de la Guia.

   

  MÒDUL 2: APQ I INTERACCIÓ AMB ALTRES NORMATIVES

   

  Coneixements d'ATEX per al disseny d'emmagatzematge de productes químics.

  • Introducció a la normativa ATEX.
  • Classificació de les aèries d'un emmagatzematge.
  • Mesures preventives.
  • Avaluació del risc.
  • Disseny de les instal·lacions.

   

  Justificació del RSCIEI en la nova APQ.

  • Principals novetats.
  • RSCIE versus APQ.
  • Què cal tenir en compte a l'hora de dissenyar un magatzem APQ.
  • Magatzems d'inflamables amb Risc Alt en edificis tipus A o B. Com ho afronta l'APQ.
  • Càlculs de SCI en APQ1.

   

  APQ i el Pla d'Autoprotecció.

  • Com definir el PAU.
  • Normativa d'aplicació en funció de l'APQ.
  • Realització de l'anàlisi de risc químic.
  • Definició dels protocols d'actuació.
  • Comunicació de situacions d'emergència.
  • Mitjans necessaris per a la implantació del PAU.

   

  MÒDUL 3: NORMATIVA ASSOCIADA Al RAPQ

   

  Principals diferències entre APQ-*ADR-*IATA-*IMDG.

  • Àmbit d'aplicació de la normativa de transport de MMPP.  ADR no és igual que APQ.
  • Classificació de les mercaderies perilloses per al transport.
  • Etiquetatge per al transport.
  • La figura del Conseller de Seguretat en l'APQ. Responsabilitats.
  • Procediments de càrrega i descàrrega.
  • Mesures de seguretat necessàries segons l'ADR.

   

  APQ i SEVESO.

  • Introducció a la normativa d'accidents greus.
  • Principals diferències amb el Reglament APQ.
  • No tots els productes als quals els aplica APQ els aplica AG.
  • Seveso no sols és magatzematge, és procés.
  • Anàlisi de riscos en processos: HAZOPS, What if, etc.
  • Necessitats de complir la normativa d'AG.
  • Desenvolupament dels PSM.

   

  APQ i Llei de responsabilitat ambiental.

  • Contenció d'aigües contaminades.
  • Càlcul de volums.
  • Disseny de les mesures preventives.
  • Reducció dels costos ambientals.
  • Garantia financera – ARMA – Pòlissa de responsabilitat civil a tercers.

   

  MÒDUL 4: RAPQ – REVISIONS , FORMACIÓ I SISTEMA DE GESTIÓ

   

  Conèixer quins tipus d'instal·lacions són les descrites en l'RD 656/2017, quines inspeccions i revisions exigeix el Reial decret i les ITC. Conèixer els punts a avaluar com a inspector propi.

  • Control de les instal·lacions, plans de manteniment.
  • Inspeccions inicials i periòdiques.
  • Revisions periòdiques. Què cal revisar? Check list. Certificat final.
  • Revisions quinquennals dels tancs en superfície. Tancs metàl·lics i de plàstic.
  • Proves d'estanquitat en els tancs i canonades enterrades.
  • Inspector propi: formació i designació.
  • Com afrontar una inspecció reglamentària quinquennal per un Organisme de Control acreditat per ENAC. Drets i deures.

   

  Desenvolupar el pla de formació necessari per al personal que manipula productes químics en els magatzems subjectes al Reglament APQ, per a afermar els conceptes sobre la classificació, etiquetatge, magatzematge i gestió de la prevenció d'accidents, relacionats amb els productes o substàncies perilloses.

  • Propietats dels líquids emmagatzemats:
  • Classificació i etiquetatge de les substàncies perilloses.
  • Emmagatzematge de substàncies perilloses: incompatibilitats
  • Diferències de classificació de substàncies i preparats perillosos segons manipulació, magatzematge, accidents greus i ADR.
  • Funció i ús correcte dels elements i instal·lacions de Seguretat i de l'equip de protecció personal.
  • Mesures de prevenció i de mitigació. Com protegir-se i amb què actuar?
  • Conseqüències d'un incorrecte funcionament o ús dels elements i instal·lacions de Seguretat i de l'equip de protecció personal.
  • Actuació en cas de fugides o vessaments.
  • Mesures d'actuació en cas de vessament
  • Procediment en cas d'incendi
  • Com actuar en funció de la mena de producte abocat?
  • Com preparar un simulacre d'abocament.
  • Com fer l'informe de simulacre i treure-li partida al seu estudi.

   

  Introducció al Process Safety Management – SM

  • Què és un PSM
  • Com es desenvolupa.
  • Estructura del sistema.
  • Estudi de la norma UNE192001.
  • Avantatges de la seva correcta implantació per a la reducció del risc.

   

 • Impartit per:

  Sergi Carreras, Director tècnic de TANDEM HSE

  Marc de Gomis, Enginyer de Seguretat de TANDEM HSE

  Albert Cano, Enginyer de Seguretat de TANDEM HSE

   

 • Documentació:

  Titulació:

  Finalitzat el Postgrau i superada l'avaluació, l'alumne rebrà Diploma de Postgrau atorgat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN). 

 • Dates i horaris:

  Del 5 de febrer al 3 de desembre de 2021. Vegeu calendari de les sessions a l'apartat d'observacions
  Mòduls 1, 2 i 3: Dimarts de 18 a 21.30 h. Divendres de 16 a 19.30 h. Mòdul 4: Divendres de 16 a 20 h.

 • Durada:

  166 hores lectives

 • Lloc:

  Aula 1, 3a planta del Col·legi
  Consell de Cent, 365
  08009 BARCELONA
  Tel. 934961420

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 1460.00 €

  Preu precol·legiats: 1460.00 €

  Preu no col·legiats: 2040.00 €

  Preu col·legiats (en línia): 1460.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 1460.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 2040.00 €

 • Observacions:

  Aquest Postgrau pot seguir-se en format presencial o bé en format videoconferència.

   

  Per a la realització d’aquest Postgrau, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 83 hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

   

  - Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

   

  Condicions especials de finançament per a col·legiats i col·legiades d’ENGINYERS BCN

   

  Els col·legiats/des d’ENGINYERS BCN podran finançar l’import del Postgrau d'Enginyer de Seguretat en risc químic en 6 mensualitats, sense interessos, de les que se’n desprèn una primera quota de 260 €/mes i les cinc restants de 240 €/mes.

   

  Els col·legiats/des que desitgin realitzar el pagament del Postgrau sencer d’inici, gaudiran d’un 10% de descompte en el preu d’inscripció.

   

  Contacteu amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

   

   

  Anul·lacions

  Per anul·lar la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

  Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

   

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

   

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur


  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

   

  Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

   

   

  Seguiment:

  Aquest postgrau, permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents.  

  El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 anys. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou (degut a l’evolució de les matèries).

   

  Preu del Postgrau i dels diferents mòduls:

  Col·legiats

  Import curs sencer: 1460 €

  Per a la inscripció d'un mòdul: 475 €

  Per a la inscripció a dos mòduls o més: 460 €

   

  No col·legiats

  Import curs sencer: 2040 €

  Per a la inscripció d'un mòdul: 665 €

  Per a la inscripció a dos mòduls o més: 640 €

   

   


  Podeu consultar a continuació els enllaços als mòduls independents programats i realitzar la vostra inscripció si s'escau: 

  -Mòdul 1: Reglament APQ: Introducció i estructura del RAPQ 

  -Mòdul 2: APQ i interacció amb altres normatives 

  -Mòdul 3: Normativa associada al RAPQ 

  -Mòdul 4: RAPQ-Revisions, Formació i Sistema de Gestió

   


  Durada del postgrau i calendari previst de desenvolupament dels mòduls i sessions programades: 

  La duració serà de 166 h. Els mòduls 1, 2 i 3 es cursaran en dimarts de 18 a 21.30 h. i divendres de 16 a 19.30 h. El mòdul 4 es cursarà en divendres en horari de 16 a 20 h. 

   

  -Mòdul 1: 42 h. Del 5 de febrer al 16 de març de 2021

  5 de febrer de 2021

  9 de febrer de 2021

  12 de febrer de 2021

  16 de febrer de 2021

  19 de febrer de 2021

  23 de febrer de 2021

  26 de febrer de 2021

  2 de març de 2021

  5 de març de 2021

  9 de març de 2021

  12 de març de 2021

  16 de març de 2021

   

  -Mòdul 2: 42 h. Del 19 de març al 4 de maig de 2021

  19 de març de 2021

  23 de març de 2021

  26 de març de 2021

  30 de març de 2021

  6 d'abril de 2021

  9 d'abril de 2021

  13 d'abril de 2021

  16 d'abril de 2021

  20 d'abril de 2021

  27 d'abril de 2021

  30 d'abril de 2021

  4 de maig de 2021

   

  Mòdul 3. Del 7 de maig al 18 de juny de 2021

  7 de maig de 2021

  11 de maig de 2021

  14 de maig de 2021

  18 de maig de 2021

  21 de maig de 2021

  25 de maig de 2021

  28 de maig de 2021

  4 de juny de 2021

  8 de juny de 2021

  11 de juny de 2021

  15 de juny de 2021

  18 de juny de 2021

   

  Mòdul 4. De l'1 d'octubre al 3 de desembre de 2021

  1 d'octubre de 2021

  8 d'octubre de 2021

  15 d'octubre de 2021

  22 d'octubre de 2021

  29 d'octubre de 2021

  5 de novembre de 2021

  12 de novembre de 2021

  19 de novembre de 2021

  26 de novembre de 2021

  3 de desembre de 2021

   

  Els espais d’ENGINYERS BCN compleixen amb tots els requisits establerts en el seu pla de contingència que inclouen les mesures de prevenció ambientals, organitzatives, així com de caràcter col·lectiu i individual, que estableixen l´aforament de la sala d´actes en un màxim de 22 persones així com 8 i 5 persones a l’Aula 1 i Aula 2 respectivament, sense perjudici dels  possibles canvis normatius posteriors que s’hagueren d’aplicar. 

   

   

   

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Abril 2021 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV
 • 25 anys del Col·legi
 • 2021 Any de la Seguretat Industrial