Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Les eines per la certificació d'edificis existents: CE3 i CE3X - 1a convocatòria 2017


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosGestió de l'EnergiaInstal·lacions i Construcció

Les eines per la certificació d'edificis existents: CE3 i CE3X - 1a convocatòria 2017

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Proposat per:

  Comissió de Medi Ambient i Seguretat

 • Objectius:

  Per tal de promoure l'eficiència energètica dels edificis, la Directiva 2002/91/CE exigeix als estats membres l'establiment d'un procediment de certificació, dirigit tant als nous edificis com als existents, que posi a disposició del possible comprador o llogater una informació objectiva sobre el consum energètic de l'edifici tal que permeti valorar i comparar les seves prestacions.
   

  El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha publicat recentment a la seva pàgina web els procediments simplificats per a l'obtenció d'aquest certificat: CE3 i CE3X. Aquestes eines permeten la certificació energètica d'edificis existents d'ús residencial, petit i mitjà terciari i edificis de gran terciari, establint un grau d'eficiència energètica basat en les emissions de CO2 derivades dels consums associats a les necessitats de calefacció, refrigeració, ACS , ventilació i enllumenat. Addicionalment aporten mesures de millora de l'eficiència energètica i permeten definir un conjunt de mesures per part del tècnic certificador, així com realitzar una anàlisi econòmica d'aquestes mesures a partir dels costos d'inversió, els estalvis d'energia aconseguits i les factures reals d'energia de l'edifici. Amb aquesta informació el propietari de l'edifici podrà valorar les accions de renovació per tal de millorar la seva qualificació energètica.
   

  - Conèixer la normativa d’aplicació relacionada a la Certificació Energètica d’Edificis Existents.
  - Conèixer les possibilitats, l’entorn i l’estructura de cadascuna de les eines d’aplicació.
  - Capacitar als participants dels coneixements suficients per Qualificar els Edificis Existents.

 • Destinataris:

  Si sou majors de 40 anys en situació d'atur o de llarga durada, existeix la possibilitat de subvencionar aquest curs (vegeu més detalls a l'apartat observacions).

 • Programa:

  1. Introducció al marc normatiu d’Eficiència Energètica als Edificis i al nou Reial Decret pel que s’aprova el procediment bàsic per la Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis Existents.

  2. Explicació dels procediments simplificats de Certificació Energètica en Edificis Existents CE3 i CE3X. Filosofia i estructura de cadascuna de les dues eines. Cerca d’informació de l’edifici, obtenció de resultats i opcions de millora.

  3. Procediment simplificat per la Certificació d'Edificis Existents CE3. Introducció de dades a l’eina (envolupant i sistemes), qualificació i anàlisi de resultats, mòdul d’opcions de millora y casos pràctics (edifici tipus residencia, edifici tipus petit terciari i edifici gran terciari).

  4. Procediment simplificat per la Certificació d'Edificis Existents CE3X. Introducció de dades a l’eina (envolupant i sistemes), qualificació i anàlisi de resultats, mòdul d’opcions de millora, mòdul d’anàlisi econòmic y casos pràctics (edifici tipus residencia, edifici tipus petit terciari i edifici gran terciari).

  5. Instrumentació i elements de mesura per fer l’auditoria de l’envolupant tèrmica i de les instal·lacions.

  6. Conclusions.
   

  A. Marc normatiu d’eficiència energètica als edificis
  1. Europa: EPBD 2002, EPBD 2010.
  2. Espanya: Certificació energètica d’edificis nous i Reial Decret de Certificació energètica edificis existents.
  3. Catalunya: Decret d’Ecoeficiència edificis nous i Ordenances municipals.
   

  B. Qualificació d’eficiència energètica d’edificis existents
  1. Antecedents i presentació de les eines CE3 i CE3X. Filosofia i estructura de les eines.
  2. Input: Cerca d’informació de l’edifici.
  3. Output: Resultats i opcions de millora.
   

  C. CE3: Eina de qualificació d’eficiència energètica d’edificis existents
  1. Introducció de dades a l’eina (INPUTS).
  a) Envolupant tèrmica de l’edifici.
  1. Tancaments opacs i aïllament.
  2. Tancaments semitransparents i ombres.
  b) Sistemes de l’edifici.
  1. Instal·lació de climatització i d’ACS.
  2. Instal·lació de ventilació, bombeig i altres.
  3. Instal·lació d’enllumenat.
  2. Qualificació i anàlisi de resultats.
  3. Mòdul d’opcions de millora.
  4. Cas pràctic CE3 edifici tipus residencial.
  5. Preparació cas pràctic CE3 petit terciari.
   

  D. Eina CE3
  1. Correcció exercici tipus: petit terciari.
  2. Cas pràctic CE3 edifici tipus gran terciari.
   

  E. CE3X: Eina de qualificació d’eficiència energètica d’edificis existents
  1. Introducció de dades a l’eina (INPUTS).
  a) Envolupant tèrmica de l’edifici.
  1. Tancaments opacs i aïllament.
  2. Tancaments semitransparents i ombres.
  3. Ponts tèrmics.
  b) Sistemes de l’edifici.
  1. Instal·lació de climatització i d’ACS.
  2. Instal·lació de ventilació, bombeig i altres.
  3. Instal·lació enllumenat.
  2. Qualificació i anàlisi resultats.
  3. Mòdul d’opcions de millora CE3X.
  4. Anàlisi econòmic.
  5. Cas pràctic CE3X residencial.
  6. Preparació cas pràctic CE3X petit terciari.
   

  F. Eina CE3X
  1. Correcció exercici tipus.
  2. Cas pràctic CE3X edifici tipus gran terciari.
   

  G. Sessió d’Instrumentació i Conclusions
  1. Instrumentació i elements de mesura per fer l’auditoria de l’envolupant tèrmica.
  2. Conclusions

 • Impartit per:

  Carla Planas Rodríguez, enginyera industrial. Professora Associada al departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC.
  Cristian Paños Montané, enginyer químic. Institut Català d’Energia. Departament d’Empresa i Ocupació.
  Sergi Osiàs, enginyer tècnic industrial. Director de Serveis Energètics. Gestió i Serveis del Trade Center.

 • Documentació:

  IMPORTANT: Els assistents hauran de portar el seu propi portàtil. Els notebooks poden tenir el problema que la pantalla és massa petita i no es veuen els botons del CE3X.
  Els sistemes operatius Windows 8 no són compatibles amb el programari CE3, però si amb el CE3X

   

 • Dates i horaris:

  7, 9, 14, 16 i 21 de febrer de 2017, de 17 a 21 h.

 • Durada:

  20 hores repartides en 5 sessions de 4 h

 • Lloc:

  Tecnoespai
  C/ Bailèn, 68 Barcelona

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 325.00 €

  Preu precol·legiats: 325.00 €

  Preu no col·legiats: 455.00 €

 • Observacions:

  Formació bonificada
  El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament als col·legiats i als no col·legiats la bonificació de cursos de formació que organitza.

  Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Tripartita. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs). Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb l’Àrea de Formació d’ENGINYERS BCN.
   

  IMPORTANT:
  Per obtenir la bonificació, la Fundació Tripartita estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:
  - El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  - La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).
  - Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).
   

  Formació subvencionada majors 40 anys en situació d’atur
  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 40 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.
  Cal posar-se en contacte amb el departament d’Ocupació i Promoció Professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF (per sol·licitar la subvenció, cal realitzar prèviament la inscripció al curs).

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat
   

  Assistència
  L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.

   

  Per a la realització d'aquest curs de formació, teniu a la vostra disposició tiquets d'aparcament gratuït per una durada de 10 hores que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial o del Tecnoespai. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms pel seu lliurament. Aquests tiquets són vàlids per Aparcaments Saba. 
   


  Formes i terminis de pagament dels cursos
  L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  - Per mitjà del web amb targeta de crèdit o dèbit.
  - Per transferència bancària al núm. d’IBAN del Banc de Sabadell ES80 0081.7011.1300.0193.0699 (Cal enviar comprovant indicant nom del curs i del participant a inscripcions@ebcn.cat).
  - A la seu del Col·legi, amb targeta de crèdit o dèbit o bé amb xec nominatiu al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

  L’import del curs s’haurà de fer efectiu, com a mínim, 10 dies hàbils abans de la data d’inici. El no fer-ho pot comportar l’anul·lació de la inscripció i la pèrdua de la plaça reservada.


  Anul·lacions
  Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar a l’Àrea de Formació (inscripcions@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20).

  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Novembre 2017 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 - Fax: 932 15 20 81 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV
 • 2017 Any de la Gestió Energética Eficient