Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Curs Auditors Energètics (seguiment per videostreaming)


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

Cursos

Curs Auditors Energètics (seguiment per videostreaming)

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Aquest curs s'ha organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) juntament amb el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS LLEIDA).

 • Objectius:

  D'acord amb el Reial Decret 56/2016, que incorpora la transposició parcial de la Directiva Europea 27/2012 en matèria d'auditories energètiques es fa necessari establir un marc formatiu que permeti als tècnics que exerceixin com auditors energètics accedir a una metodologia tècnica, basada en els criteris desenvolupats tant per la normativa esmentada prèviament com per les normes tècniques com la Norma UNE-EN 16247 així com el grup de normes ISO 50000 (especialment la ISO 50002)

  Aquesta és la finalitat dels cursos desenvolupats per ENGINYERS BCN que compta amb la participació de ponents de reconegut prestigi dintre de l'àmbit de la gestió energètica.

  La formació s'ha estructurat en 2 grans mòduls.

  El primer es dividirà en 3 Blocs que desenvoluparan qüestions fonamentals a tenir present durant tot el procés d'execució d'una auditoria energètica (basada en els patrons que estableix la normativa)

  El segon mòdul serà de tipus pràctic on es desenvoluparan auditories energètiques basades en diferents tipologies edificatòries (terciari, industrial, etc).

  Amb l'objectiu de facilitar el seguiment del curs dels alumnes residents fora de la província de Barcelona i comarques, aquest curs serà emès mitjançant videostreaming, permetent la retransmissió en directe del curs a través d'internet. Qualsevol usuari amb connexió a Internet, podrà realitzar-ne el seguiment en directe, des del lloc on desitgi. Aquesta tecnologia és compatible amb ordinadors, tauletes, mòbils, etc. Disposareu de l'opció de poder realitzar preguntes/tutories amb el professor per a l'assimilació de continguts mitjançant correu electrònic.

  En paral·lel, oferim una nova edició d'aquest curs pel seu seguiment presencial a la nostra seu col·legial. Inscripcions i més informació en aquest enllaç.

 • Destinataris:

  Tècnics que vulguin dur a terme auditories energètiques segons RD 56/2016.

  Si sou majors de 40 anys en situació d'atur o de llarga durada, existeix la possibilitat de subvencionar aquest curs (vegeu més detalls a l'apartat observacions).

 • Programa:

  Mòdul 1-Auditories energètiques (45 hores)

  Bloc 1-Àmbit normatiu, responsabilitats i competències (7 hores)

  -Descripció del rol d'un Auditor Energètic, de les funcions, tasques i competències associades. Acreditació de les competències.

  -Normativa de referència.
  Marc normatiu relatiu a l'Eficiència Energètica, i la seva interrelació.
  Directiva 2012/27/UE i les seves transposicions al marc jurídic.
  Real Decret 56/2016.
  Norma UNE-EN 16247
  Norma ISO 50002
  Perspectiva de l'evolució de la normativa i dels estàndards internacionals.

  -Consideracions en relació a la ISO 50001, ISO 14001 i la Classificació Energètica d'Edificis.

  -Abast de l'Auditoria Energètica.

  -Criteris i aspectes fonamentals de l'Auditoria Energètica.

  Bloc 2 - Estructura, organització i desenvolupament d'una auditoria (15 hores)

  -Estructura bàsica de l'Auditoria Energètica (AE). Fases i continguts.

  -Reunions preliminars amb els diferents agents implicats.

  -Anàlisi i optimització de la contractació energètica.

  -Identificació patrons de consums històrics, actuals i futurs. Demanda, consums i usos significatius. Oportunitats de millora.

  -Patró de Punts Significatius a Controlar en una AE.

  Aspectes constructius i l'envolupant tèrmica de l'edifici.

  Mapa de mesures per planificació de l'AE.

  -Continguts d'un informe d'auditoria energètica.

  Bloc 3 - Anàlisi tècnic-econòmic d'una auditoria (20 hores)
  -Identificació i avaluació de les mesures per a la millora i l'estalvi energètic.
  -Recol·lecció de dades. Aparells de mesura per monitoratge, mesures i proves.
  -Protocol de Mesura i Verificació (PMV). Línies Base i validació dels models.
  -Anàlisi econòmic del cost del cicle de vida, i proposta del Pla d'Acció.
  -Models de finançament (contracte EPC, empreses de serveis energètics ESCO, etc).

   

  Mòdul 2 - Casos pràctics (10 hores).
  Desenvolupament de casos pràctics d'Auditories Energètiques (AE)
  -AE en Indústria, processos i transports
  -AE en Sector Terciari i gestió de flotes
  -AE en edificis singulars (poliesportius, hospitalari, cultural o similar)

 • Impartit per:

  Antoni Garcia, Consultor en Gestió Energètica, Infraestructures i Manteniment.
  Angel Ortega, Responsable de Serveis Energètics de Comsa Service.
  Núria Mallafré, Direcció d'Infraestructures i Serveis Tècnics de l'Institut Català de la Salut.
  Alex Ciurana, Energy & Sostenibilility Director de PGI Engineering
  Lluís Morer, Cap de programa d'estalvi i eficiència energètica de l'Institut Català d'Energia.

 • Dates i horaris:

  Del 24 d'octubre al 1 de desembre de 2016, de 18 a 21 h.

 • Durada:

  55 hores lectives

 • Lloc:

  Aula de la 3a planta del Col·legi
  Consell de Cent, 365
  08009 Barcelona
  Tel. 934 96 14 20
  Fax. 932 15 20 81

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 890.00 €

  Preu precol·legiats: 890.00 €

  Preu no col·legiats: 1246.00 €

 • Observacions:

  IMPORTANT

  Aquest curs també pot ser seguit presencialment a la nostra seu col·legial. Inscripcions en aquest enllaç.

   

  El calendari estipulat de les sessions és el següent:

  Mòdul 1
  Bloc 1
  24/10/2016, Dilluns, de 18 a 21 h.
  25/10/2016, Dimarts, de 18 a 21 h.

  Bloc 2
  26/10/2016, Dimecres, de 18 a 21 h.
  31/10/2016, Dilluns, de 18 a 21 h.
  02/11/2016, Dimecres, de 18 a 21 h.
  03/11/2016, Dijous, de 18 a 21 h.
  07/11/2016, Dilluns, de 18 a 21 h.

  Bloc 3
  08/11/2016, Dimarts, de 18 a 21 h.
  09/11/2016, Dimecres, de 18 a 21 h.
  14/11/2016, Dilluns, de 18 a 21 h.
  15/11/2016, Dimarts, de 18 a 21 h.

  16/11/2016, Dimecres, de 18 a 21 h.
  22/11/2016, Dimarts, de 18 a 21 h.
  28/11/2016, Dilluns, de 18 a 21 h.

  Mòdul 2
  29/11/2016, Dimarts, de 18 a 21 h.
  30/11/2016, Dimecres, de 18 a 21 h.
  01/12/2016, Dijous, de 18 a 21 h.

   
  Formació bonificada
  El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament als col·legiats i als no col·legiats la bonificació de cursos de formació que organitza.
   
  Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Tripartita. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs). Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb l’Àrea de Formació  d’ENGINYERS BCN.
   
  IMPORTANT:
  Per obtenir la bonificació, la Fundació Tripartita estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:
  - El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  - La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor  (en el cas d'haver-hi).
  - Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).
   
  Formació subvencionada majors 40 anys en situació d’atur
  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 40 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.
  Cal posar-se en contacte amb el departament d’Ocupació i Promoció Professionalocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  
   
  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat
   
  Assistència
  L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.
   
   
  Formes i terminis de pagament dels cursos
  L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:
   
  - Per mitjà del web amb targeta de crèdit o dèbit.
  - Per transferència bancària al núm. d’IBAN del Banc de Sabadell ES80 0081.7011.1300.0193.0699 (Cal enviar comprovant indicant nom del curs i del participant a inscripcions@ebcn.cat).
  - A la seu del Col·legi, amb targeta de crèdit o dèbit.
   
  L’import del curs s’haurà de fer efectiu, com a mínim, 10 dies hàbils abans de la data d’inici. El no fer-ho pot comportar l’anul·lació de la inscripció i la pèrdua de la plaça reservada.
   
   
  Anul·lacions
  Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar a l’Àrea de Formació (inscripcions@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20).
   
  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.
   
  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.
   
  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Abril 2020 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV
 • 2020 Any de la Seguretat Industrial