Enginyers BCN#800

Edicions anteriors
Envia a un amic

5 de novembre de 2020
Notícies ENGINYERS BCN

Miquel Darnés, degà, sobre l’ajornament de l’acte del 25è aniversari

Llegiu-ne més

Ja pots llogar el nostre Mesurador de CO2

ENGINYERS BCN compta amb un nou equip que els col·legiats podeu fer servir utilitzant el Servei de Lloguer d'Aparells de Mesura: el mesurador de CO2. La seva finalitat és determinar la concentració de CO2 en l'aire interior. En temps de COVID-19 és més important que mai saber si s'està fent una bona renovació de l'aire en els espais interiors. Funciona per Bluetooth, compta amb un port USB i té un funcionament molt intuïtiu.

Notícies de Certificació professional

Convocatòries de certificació del COGITI

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) ha obert noves convocatòries de certificació en 'Evaluación Verificadores de Líneas de Alta Tensión no superior a 30 kV' i en 'Verificadores de Centros de Transformación'. Els exàmens tindran lloc el 28 de novembre i el lloc dependrà del nombre de candidats. El 7 de novembre acaba el termini d'inscripció.

Llegiu-ne més
Notícies professionals

Nou tràmit electrònic per les fuites de gasos refrigerants

El Departament d'Empresa i Coneixement compta amb un nou tràmit electrònic de Comunicació de fuites de gasos refrigerants fluorats en instal·lacions frigorífiques i instal·lacions tèrmiques en edificis. A aquest formulari s'ha d'adjuntar obligatòriament l'informe de la fuita elaborat per l'empresa de manteniment. La comunicació s'envia telemàticament via Canal Empresa i es tramita automàticament a través del Tramitador d'expedients interdepartamentals (TEI).

Documents d’interès sobre aerotèrmia i certificació energètica d'edificis

L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) ha publicat l'estudi "Treballs tècnics relatius al potencial de les bombes de calor aerotèrmiques d'alta eficiència energètica per a climatització i generació d'aigua calenta sanitària a Catalunya", sobre la viabilitat, limitacions i idoneïtat d'un sistema combinat de bomba de calor modulant amb tanc d'aigua calenta sanitària. També ha publicat "Preguntes Freqüents Eines de Certificació".

Borsa de treball

Situació del mercat laboral

Durant aquests mesos difícils de confinament i pandèmia, la situació laboral ha vingut marcada per una forta baixada del nombre d'ofertes a nivell global, sobretot degut a la situació econòmica i d'incertesa que patim. Per aquest motiu, des del Servei d'Ocupació i Promoció Professional, hem vist que la Borsa de treball també ha patit una davallada en el nombre d'ofertes rebudes, sobretot coincidint amb el confinament, però en els últims mesos hi ha hagut un canvi de tendència en les ofertes rebudes. Ara, el percentatge d'ofertes per cobrir llocs de certa responsabilitat ha augmentat, així com els salaris de les ofertes. Les empreses són més curoses amb les seves pròpies necessitats, estan sent conscients que per atraure talent en aquest moment, necessiten estabilitat i millora de les condicions laborals. Per això, des del Servei d'Ocupació i Promoció Professional, us animem a seguir revisant les ofertes publicades, i si encara no esteu donats d'alta a la Borsa de treball, us doneu d'alta en el següent enllaç.

Llegiu-ne més
Ofertes borsa de treball
Agenda

Macroeconomia a la nostra vida quotidiana

Per videoconferència. Inscripcions externes, consulteu l'apartat d'observacions. 

En línia

9 de novembre de 2020, de 18 a 20 h.

Llegiu-ne més

LinkedIn Nivell Professional. LinkedIn Comercial

Per videoconferència. Inscripcions externes, consulteu l'apartat d'observacions. 

En línia

9 de novembre de 2020, de 17 a 19 h.

Llegiu-ne més

Validacions de mètodes de Medició i Assaig Nivel II

En línia

10 i 11 de novembre de 2020, de 10 a 14h i 15.30 a 18.30 h.

Llegiu-ne més

Formació d'instal·ladors i mantenidors de PCI. Mòdul 1-Coneixements generals

En línia. Inscripcions externes. Consulteu l'apartat d'observacions. 

En línia

Del 11 de novembre al 11 de desembre de 2020, en línia

Llegiu-ne més

Dia Mundial de la Qualitat. Experiències pràctiques de les auditories a distància

Per videoconferència

En línia

12 de novembre de 2020, a les 18.30 h.

Llegiu-ne més

Una elecció sostenible per a les teves finances

Per videoconferència. Inscripcions externes, consulteu l'apartat d'observacions. 

En línia

16 de novembre de 2020, 18 a 20 h

Llegiu-ne més

Anàlisi de Variància i Disseny d'Experiments DOE

En línia

17, 26 de novembre de 2020 i 1 de desembre de 2020, de 10 a 14h i 15.30 a 18.30h

Llegiu-ne més

Energia solar tèrmica

Per videoconferència. Consulta les subvencions d'aquest curs a l'apartat d'observacions. 

Aula 1, 3a planta del Col·legi

10 i 12 de novembre de 2020, de 16 a 20h

Llegiu-ne més

Curs d’habilitació professional Protecció contra incendis - MÒDUL II.1 Sistemes de Detecció i alarma d’incendis

DETNOV

17 i 18 de novembre de 2020, de 9 a 14.15 h. i 15.30 a 18.30 h.

Llegiu-ne més

Converteix-te en un expert en modelat, amidaments i pressupostos amb TCQ i Autodesk Revit

Inscripció

En línia

17, 19, 24 i 26 de novembre i 1 i 3 de desembre de 2020, de 16h a 19h

Llegiu-ne més

Lean Management

En línia

18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 2020, de 10 a 14h i de 15.30 a 18.30h

Llegiu-ne més

Validació de Mètodes de Medició i Assaig

En línia

18 i 19 de novembre de 2020, de 10 a 14 i 15.30 a 18.30 h.

Llegiu-ne més

La intel·ligència artificial com a oportunitat de negoci

Per videoconferència

En línia

19 de novembre de 2020, de 18 a 20 h.

Llegiu-ne més

Postgrau BIM Manager

Per videoconferència. Inscripcions externes, consulteu l'apartat d'observacions. 

En línia

Del 20 de novembre de 2020 al 2 de juliol de 2021, divendres de 16 a 20 h. i dissabtes de 9.30 a 13.30 h.

Llegiu-ne més

Publicitat

ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s'obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat