Enginyers BCN#609

Edicions anteriors
Envia a un amic

11 de gener de 2017
Notícies ENGINYERS BCN

L'Observatori del degà: "Tots fem Col·legi"

A l'Observatori del Theknos de gener, el degà Miquel Darnés ens parla de les accions que s'han endegat des de la Junta de Govern per augmentar la participació del col·lectiu en la vida col·legial, que és un dels eixos del Pla estratègic del Col·legi. Podeu llegir-lo aquí.

Llegiu-ne més

Què inclou la Fitxa 1.2 del renovat Manual contra Incendis?

Per conèixer a fons el renovat Manual contra Incendis d'ENGINYERS BCN, s'estan duent a terme les presentacions tècniques de cada una de les fitxes que l'integren. El 24 de gener es presentarà la fitxa 1.2 sobre Resistència al Foc, redactada per Xavier Cemeli, membre de la Comissió de Seguretat Contra Incendis i Emergències
Per assistir a la presentació cal inscriure's en aquest enllaç.

Llegiu-ne més

Ja podeu veure el vídeo del Concert de Nadal 2016

El passat 20 de desembre l'Escolania de Montserrat va protagonitzar un emotiu concert de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar, en exclusiu per als col-legiats. Podeu reviure'l amb el vídeo del concert.

Llegiu-ne més

Disseny i càlcul d'instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió

El 6 de febrer comença al Tecnoespai un curs de 20 hores (repartides en 5 sessions) sobre el disseny i càlcul d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Inscripcions en aquest enllaç.

Llegiu-ne més

Conèixer les eines del mètode Lean Manufacturing

Durant els dies 7 i 8 de febrer es farà al Col·legi un curs avançat per conèixer les eines de Lean Manufacturing: producció celular, 5s-SMED i Kanban. Els alumnes aprendran a metodologia i assimilaran els conceptes per després poder-los aplicar a les seves organitzacions i/o empreses. 
Ja podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç.

Llegiu-ne més
Notícies professionals

Modificacions en el sistema de fitxes sobre la normativa de prevenció d'incendis (ORCPI/08)

Des dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona ens han informat que han introduït noves modificacions en el nostre sistema de fitxes sobre la normativa de prevenció d'incendis que complementen l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08).

Llegiu-ne més
Borsa de treball

Canvi de tendències en el mercat laboral de l'Enginyeria

La crisi va portar diverses conseqüències negatives en el mercat laboral, que comencen a remetre, amb resultats especialment positius per al món de l’enginyeria.
D’aquesta manera, d’un escenari en que la manca d’ofertes va ser la nota predominant, ens traslladem a un de diferent, en que la dificultat radica en trobar els candidats apropiats per a determinats perfils, fet que comporta una millora progressiva en les condicions dels llocs de treball per als enginyers i enginyeres. Cal tenir-ho present a l’hora de negociar amb les empreses.
El Servei d’Ocupació i Promoció Professional proporciona informació sobre el mercat laboral i assessora a col·legiats/des i empreses sobre els perfils professionals i les condicions que es mouen en l’actualitat. Apunteu-vos a la Borsa de treball d’ENGINYERS BCN.

Llegiu-ne més
Ofertes borsa de treball
Agenda

Curs de Legalització d'activitats i elaboració de projectes

En línia

Del 17 de gener de 2017 a 28 d'abril de 2017**

Llegiu-ne més

Curs Autodesk Revit Architecture 2016 per a Enginyers com a base per a col·locació d’instal·lacions

Tecnoespai

17, 19, 24 i 26 de gener de 2017, de 16 a 20 h.

Llegiu-ne més

Presentació de la Fitxa 1.2. sobre Resistència al Foc del Manual Contra Incendis

Sala d'actes del Col·legi

24 de gener de 2017, a les 18.30 h

Llegiu-ne més

Transició cap a les normes de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i gestió mediambiental ISO 14001:2015

Tecnoespai

26 de gener de 2017, a les 18.30 h.

Llegiu-ne més

Curs de pèrits d’incendis i riscos diversos (IRD)

Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Catalunya

Del 27 de gener al 23 de juny de 2017

Llegiu-ne més

Visita pessebre Monumental de Parets del Vallès i Obra teatral Gente Bien

28 de gener de 2017

Llegiu-ne més

Cursos de formació per lloguer d'aparells. En línia.

En aquesta secció trobaràs totes les opcions per donar-se d’alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a col·legiats d’ENGINYERS BCN.

En línia

2 de febrer de 2017, a les 16.30 h

Llegiu-ne més

Partides comentades i simultànies d'escacs

Sala de Comissions del Col·legi

2 de febrer de 2017, a les 16.30 h

Llegiu-ne més

Publicitat

ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s'obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat