Enginyers BCN#580

Edicions anteriors
Envia a un amic

Butlletí
Destaquem

La Junta aposta per un nou model de govern amb una estructura més oberta i àgil

La Junta ha aprovat una proposta de reforma d'Estatuts que proposa, entre altres canvis, la implantació d'un nou model de governança més adaptat als nous temps. 

Llegiu-ne més
Notícies ENGINYERS BCN

Un informe d’ENGINYERS BCN confirma la notable millora de l’ocupació en el sector de l’enginyeria de l’àmbit industrial

Els perfils més buscats l’any 2015 han estat el de tècnic comercial i el de professionals per a oficines tècniques en instal·lacions i projectes mecànics. Segons l'informe elaborat pel SOPP, el sou mitjà dels enginyers graduats i enginyers tècnics industrials va ser de 30.050 euros bruts anuals. Pots consultar-lo aquí.

Llegiu-ne més

La Vanguardia fa un retrat personal i professional del degà, Miquel Darnés

La secció d'Economia del rotatiu català ha estat protagonitzada aquest diumenge pel degà del Col·legi.  Darnés reivindica que els enginyers tècnics industrials tinguin les mateixes atribucions que a Europa i parla dels reptes actuals d'ENGINYERS BCN. Pots llegir l'article aquí.

Llegiu-ne més

Article d'opinió del degà a L'Econòmic: "L'energia, un tema cabdal per al Col·legi"

Miquel Darnés fa balanç de les iniciatives impulsades per ENGINYERS BCN en l'àmbit de l'energia i fa esment del nou Servei de Certificació Professional d'Experts en Auditories energètiques. Pots llegir l'article aquí.

Llegiu-ne més

El Col·legi participarà a una jornada sobre la finestra única empresarial i la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa

Jordi Artiga, secretari del Col·legi, serà un dels integrants d'una taula rodona amb representants de l'administració local, de tècnics i del món de l'empresa. La cita és el 16 de juny i requereix inscripció prèvia.

Llegiu-ne més

L'Observatori del Degà: "Llei d'Arquitectura: una llei innecessària"

A l'Observatori del Theknos de juny, el degà Miquel Darnés alerta de les conseqüències negatives d'aquesta llei per a la professió i per a la societat i explica les accions que ha dut a terme el Col·legi per impedir que la llei perjudiqui el nostre col·lectiu. Podeu llegir-lo aquí.

La bona sintonia entre els col·legiats del Maresme es fa evident en la segona trobada de la Junta a la comarca

Després de l'èxit rotund de la primera trobada a Mataró, aquest dijous s'ha celebrat la segona trobada de la Junta en aquesta comarca per ENGINYERS BCN, que ha comptat amb l'assistència de més d'una vintena de col·legiats. Es preveu que a la tardor es configuri un grup de treball al Maresme.

Llegiu-ne més

Una vintena d'estudiants d'enginyeria d'últim curs visiten el Col·legi i resolen dubtes sobre el seu futur laboral

Els alumnes han pogut conversar amb el degà, Miquel Darnés, i les tècniques del Servei d'Ocupació i Promoció Professional del Col·legi. Les atribucions, el funcionament de la Borsa de treball i els serveis que presta ENGINYERS BCN als col·legiats, els temes que han motivat més preguntes per part dels alumnes. Daniel Suitino ha estat el guanyador del sorteig d'una GoPro. 

Llegiu-ne més

Una nova excursió de la Comissió de Cultura i Esports permet descobrir els carrers de l'antiga Barcino

La ruta s'ha fet amb una guia professional per conèixer el nostre passat, comprendre'l i imaginar aquella Barcelona antiga.

Llegiu-ne més

10% de descompte per a col·legiats que vulguin formar-se a In-Motion Academy per treballar a Alemanya

L'empresa imparteix cursos a Barcelona amb l'objectiu de preparar les persones seleccionades per treballar a Alemanya en feines dels àmbits de l'enginyeria, la formació i les consultories. 

Llegiu-ne més
Notícies professionals

"Activem la passiva", jornada del CLÚSIC dedicada al comportament al foc dels sistemes de protecció passiva contra incendis

L'activitat tindrà lloc al Parc de Bombers de Zona Franca el proper 30 de juny i està organitzada pel Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Llegiu-ne més

Aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona

Disposició publicada al BOPB en data 10 de juny de 2016. Pots consultar-la aquí.

Nous formularis per inscriure instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió al RITSIC

A partir del 13 de juny estaran disponibles els nous formularis per a presentar la declaració responsable de posada en servei, ampliació, modificació, canvi de titular i baixa de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 

Llegiu-ne més

La Diputació estrena la nova Guia de tramitació d’expedients d’activitats i establiments

La guia és una eina de suport per al personal administratiu i tècnic dels ajuntaments que gestiona la intervenció administrativa de les activitats mitjançant el GIA.

Llegiu-ne més
Novetats legislatives

Modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’obres menors de l’Ajuntament de Badalona

En data 13 de juny de juny de 2016 ha estat publicada al BOPB la modificació dels annexos de l’Ordenança municipal d’obres menors de l’Ajuntament de Badalona. Ja pots consultar-la aquí. Aquesta publicació deixa sense efecte l’efectuada en data 2 de juny de 2016 en el mateix diari oficial, atès que aquella només contenia l’annex 1.

Ordre IET/904/2016, de 2 de juny, per la que s'actualitzen annexos I i II RD 2028/1986, de 6 juny, sobre normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE relativa a l'homologació de vehicles i peces i parts d'aquests

La disposició ha estat publicada al BOE en data 10 de juny de 2016. Pots consultar-la aquí.

Borsa de treball

Endesa i HP ofereixen programes de pràctiques que inclouen formació universitària finançada per l'empresa

Els usuaris de la plataforma del Servei d'Ocupació i Promoció Professional (SOPP) del Col·legi poden consultar aquestes dues ofertes de pràctiques laborals. Els enginyers graduats seleccionats cursaran un postgrau/màster finançat per l'empresa.

Llegiu-ne més

Taller informatiu i entrevistes a professorat interessat en treballar a Anglaterra

El proper 17 de juny l'Agència UTEACH Training&Placement Specialists oferirà informació sobre aquest programa per treballar a escoles públiques o privades angleses. Activitat organitzada en col·laboració amb la Xarxa EURES.

Llegiu-ne més
Ofertes borsa de treball
Agenda

Big Data. Ciberseguretat

Obertes inscripcions per seguiment de la conferència per videostreaming

Sala d'actes de la seu col·legial

16 de juny de 2016, a les 16 h.

Llegiu-ne més

La inspecció de treball i seguretat: Funcionament i competències en matèria de prevenció de riscos laborals

Club EBCN

20 de juny de 2016, a les 18.30 h

Llegiu-ne més

Indústria 4.0 al Nivell de camp

Obertes incripcions per seguiment de la conferència per videostreaming

Sala d'actes del Col·legi

20 de juny de 2016 a les 18.30 h

Llegiu-ne més

Curs pràctic de mesures elèctriques per a la posada en funcionament de les instal·lacions (Comissioning)

Tecnoespai i Gremibaix

del 27 de juny al 18 de juliol de 2016

Llegiu-ne més

Cafè amb el Degà. Us escoltem

Club EBCN

27 de juny de 2016, des de les 18.30 fins a les 20 h

Llegiu-ne més

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències

Aula de la 3a planta del Col·legi

28 de juny de 2016 de 10 a 13 h

Llegiu-ne més

Una pinzellada química: Els carboxilats de metall

Club EBCN

30 de juny de 2016, a les 18.30 h

Llegiu-ne més

Cursos de formació per lloguer d'aparells. En línia.

En línia

Llegiu-ne més

Publicitat

ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s'obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat