Enginyers BCN

 

 

Els perfils professionals més demandats a les ofertes gestionades pel SOPP

El Servei d‘Ocupació i Promoció Professional ha publicat durant l’any 2018 1200 ofertes de treball i pel que fa als perfils professionals, el més demandat a les ofertes del SOPP segueix la mateixa tònica de l’any 2017, que va ser el d’Oficina Tècnica d’Instal·lacions. El 2018 la demanda encara ha augmentat més i se situa al 19% (l’any 2017 va tenir una demanda del 15%), seguit pel de Tècnic Comercial, Manteniment d’Instal·lacions, Cap de Projecte i Oficina Tècnica de Projecte Mecànic. Cal destacar que per primera vegada des de fa més de dos anys, el perfil de Cap de Projecte ocupa les primeres posicions, fet que ens dona idea de la millora del mercat laboral.