NÚMERO 191 MARÇ 2015 Theknos C O L · L E G I D ’ E N G I N Y E R S G R A D U AT S I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA a la indústria “Som el país europeu que dorm menys” Jordi Ojeda, director de Rational Time De la recerca Recobriments d’última generació Flubetech, SL