25 aniversari. Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > El Col·legi


El Col·legi

Política de Protecció de Dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, ENGINYERS BCN informa:

Responsable del tractament COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA
Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona
Q0870003A
ebcn(ELIMINAR)@ebcn.cat
Finalitat Garantir un correcte tractament de les vostres dades de caràcter personal en relació a la
prestació de serveis d’ENGINYERS BCN.
Legitimació El tractament de les dades queda legitimat en els supòsits previstos a l’article 6 del RGPD,
així com pel consentiment de l'interessat que atorga acceptant aquesta comunicació.
Drets Podreu accedir, rectificar, suprimir i oposar-vos al tractament de les vostres dades, així
com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili
del responsable, aportant còpia del seu DNI.

Podreu exercir els seus drets mitjançant escrit adreçat a:

COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA
Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona
Q0870003A
ebcn(ELIMINAR)@ebcn.cat

Conservació El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

ENGINYERS BCN es preocupa per garantir el dret fonamental a la protecció de totes aquelles dades de caràcter personal que gestiona per dur a terme les seves funcions així com de tots els usuaris del sistema de la informació. Per tal de poder-ho garantir, ENGINYERS BCN adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir-les.

L’objectiu és garantir i protegir el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu dret a l’honor i intimitat personal i familiar.

L’entitat es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal únicament per aquella finalitat per la qual hagin estat recollides informant en tot cas als seus usuaris dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; així com, també, del dret a la supressió de les dades (dret a l’oblit), dret a la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades.

Així mateix, no cedirà les dades a cap empresa, organisme ni entitat tret que es disposi del consentiment exprés de l’interessat o bé així ho prevegi la normativa vigent.

Pel que fa a la contractació de serveis, ENGINYERS BCN únicament podrà tenir en compte aquells encarregats de tractament que compleixin amb la normativa de protecció de dades.

En tot cas, ENGINYERS BCN adoptarà la posició d’una entitat proactiva en el compliment de la normativa de protecció de dades present i futura que sigui d’aplicació, aprovant tots aquells protocols que siguin necessaris i prenent aquelles decisions enfocades en aquesta direcció.Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 25 anys del Col·legi
  • 2021 Any de la Seguretat Industrial