Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

IGEMA

Portada > El Col·legi > Notícies > Renda 2017: Les quotes col·legials desgraven


Notícies

RSS

Dijous, 12 d'abril de 2018

Renda 2017: Les quotes col·legials desgraven

Les quotes col·legials són deduïbles en la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb les següents consideracions.

Enginyers tècnics industrials / Graduats en Enginyeria habilitats per a exercir la professió d'enginyer tècnic industrial que treballin per compte d'altri

Els enginyers que exerceixen mitjançant una relació laboral es podran deduir les quotes col·legials, si bé amb un límit màxim de 500 euros anuals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per al desenvolupament del treball, en la part que correspongui als fins essencials del Col·legi.

En la declaració de la renda 2017, la deducció s’ha de consignar en la casella 014.

Enginyers tècnics industrials / Graduats en Enginyeria habilitats per a exercir la professió d'enginyer tècnic industrial que treballin per compte pròpia

Els enginyers que exerceixen per compte pròpia es podran deduir les quotes col·legials, sense cap límit quantitatiu, per determinar el rendiment net de l’activitat, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per al desenvolupament del treball, en la part que correspongui als fins essencials del Col·legi.

En la declaració de la renda 2017, la deducció s’ha de consignar en la casella 117 “Altres serveis exteriors”.

Altres caselles d’interès per als enginyers per compte pròpia:

  • Deducció assegurança responsabilitat civil professional – casella 124 "Altres despeses fiscalment deduïbles (excepte provisions)".
  • Retencions corresponents a activitats econòmiques – casella 561.
Col·legiats no exercents

Els col·legiats no exercents no es podran deduir les quotes col·legials, atès que no estan exercint l’activitat professional.

A tenir en compte
  • No és obligatòria la presentació de certificat del Col·legi de la quota abonada en el moment de presentar la declaració de la renda.
  • És justificant suficient del pagament de la quota col·legial el rebut bancari que reflecteix aquell pagament.
  • Només serà necessària la presentació d’un certificat si és sol·licitat expressament per l’Administració, amb motiu d’inspeccions o revisions; en aquest cas, el Col·legi procediria a realitzar el certificat a títol personal.
Feu-ho córrer
  • Més


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2020 Any de la Seguretat Industrial