25 aniversari. Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > El Col·legi > Notícies > Els SPEIS de BCN publiquen noves fitxes d’incendis de gran repercussió pels projectes


Notícies

RSS

Dimecres, 3 de febrer de 2021

Els SPEIS de BCN publiquen noves fitxes d’incendis de gran repercussió pels projectes

Els Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de Barcelona han publicat dues fitxes que suposaran un gran impacte per als projectes d'obres i activitats que s'hagin de tramitar a la capital catalana. En aquesta notícia t'ho expliquem.

  • Fitxa 1.17. Documentació tècnica per a la intervenció de l'SPEIS (Art. 4 ORCPI): tal com el seu propi títol indica, aquesta fitxa recull el contingut mínim que ha de tenir la documentació que s'hagi de presentar als SPEIS quan calgui un Informe Previ d'Incendis segons l'article 4 de l'ORCPI. Entre altres aspectes, la fitxa indica que: "El fet de no ajustar-se a aquests aspectes, comportarà la no acceptació de la documentació. Cal que tota la documentació tècnica disposi de signatura electrònica del tècnic o tècnica competent i, si s'escau, del visat del col·legi professional o certificat d'actuació professional o similar. La signatura manuscrita escanejada no és vàlida. Cal ajustar-se als requeriments definits en el tràmit corresponent del Portal de Tràmits. Cal que en els plànols es defineixin l'escala numèrica i l'escala gràfica, i referenciada al format de la impressió, com a mínim, en format DIN A4 I DIN A3.
  • Fitxa 3.10. Canvi d'ocupació en establiments amb vies d'evacuació compartides: aquesta fitxa és d'aplicació per aquells edificis d'oficines, centres comercials o similars, on es produeixen canvis dins els seus establiments o locals que poden suposar un augment significatiu en l'ocupació total de l'edifici i perquè per tant facin necessària, alguna mena d'intervenció en les vies d'evacuació corresponents. Aquesta fitxa és molt important donada la seva repercussió en projectes d'intervenció en edificis existents dels usos indicats. La fitxa estableix l'obligatorietat que el projecte aporti una declaració responsable per part del titular o conjunt de titulars de l'edifici amb relació al manteniment de les condicions d'ocupació recollides a l'autorització administrativa inicial concedida per l'Ajuntament. També indica que el projectista haurà de justificar aquest aspecte i estableix que caldrà aportar els plànols corresponents que permetin comprovar els augments d'ocupació en usos administratius.

Llegeix aquestes i altres fitxes aquí.

Feu-ho córrer
  • Més


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 25 anys del Col·legi
  • 2021 Any de la Seguretat Industrial