Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > El Col·legi > Notícies > ENGINYERS BCN en defensa de l'accés dels graus a la funció pública


Notícies

RSS

Dimarts, 3 de gener de 2017

ENGINYERS BCN en defensa de l'accés dels graus a la funció pública

L’Ajuntament de El Prat de Llobregat va convocar un procés selectiu per al nomenament, com a funcionari/ària interí/na, d'un/a enginyer/a superior industrial; pertanyent al grup A, subgrup A1.
Vistes les bases de la convocatòria, ENGINYERS BCN va interposar un recurs de reposició contra aquestes, atès que aquesta convocatòria excloïa indegudament als titulats de grau en enginyeria per accedir a aquest Grup A1.

L’Ajuntament de El Prat de Llobregat va convocar un procés selectiu per al nomenament, com a funcionari/ària interí/na, d'un/a enginyer/a superior industrial; pertanyent al grup A, subgrup A1.

Vistes les bases de la convocatòria, ENGINYERS BCN va interposar un recurs de reposició contra aquestes, atès que aquesta convocatòria excloïa indegudament als titulats de grau en enginyeria per accedir a aquest Grup A1.

En aquest sentit, l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que, per a l’accés al Grup A, el títol exigible és el de Grau i que només es pot exigir titulació diferent si ho estableix una Llei d’àmbit estatal, de forma motivada i no arbitrària.

No existeix cap Llei amb rang legal que habiliti als Ajuntaments poder exigir estar en possessió d’un títol universitari diferent del Grau universitari per accedir al grup A1 i, per tant, no quedava justificada ni emparada l’exclusió dels graduats universitaris en enginyeria en aquesta convocatòria.

Finalment, l’Ajuntament de El Prat de Llobregat va admetre a aspirants amb titulació de graduat en enginyeria de l’àmbit industrial en aquest procés selectiu.

ENGINYERS BCN manté un seguiment especial de l’oferta d’ocupació pública de places de l’àmbit de l’enginyeria i que aquestes incloguin als titulats universitaris de grau en els processos selectius del Grup A, tal com exigeix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Feu-ho córrer
  • Més


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 - Fax: 932 15 20 81 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2018 Any de l'Enginyeria'