Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > El Col·legi > Notícies > L’Oficina de Gestió Empresarial publica el model de certificat tècnic necessari per poder inicia...


Notícies

RSS

Dimarts, 19 de gener de 2016

L’Oficina de Gestió Empresarial publica el model de certificat tècnic necessari per poder iniciar activitats en règim de declaració responsable

El formulari digital ja es pot consultar a través de la pàgina web d’aquest organisme.

L’àmbit d’aplicació i ús d’aquest formulari ve regulat per dos articles de la Llei 16/2015:

- Article 13 de la Llei 16/2015, sobre els règims d’intervenció aplicables a les activitats innòcues i les de baix risc.
...
a) Les activitats econòmiques innòcues estan subjectes a declaració responsable. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’Administració pública competent l’inici d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.
...

- Article 21 de la Llei 16/2015, de modificació de l’article 20 de la Llei 3/2010.
...
3. Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, d’acord amb llur regulació específica o d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur posada en funcionament. La declaració responsable ha de contenir l’asseveració que el titular disposa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic o tècnica competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l’establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, i ha d’incorporar les dades identificadores del tècnic o tècnica competent.
...


Alerta amb els navegadors i l’Adobe Reader
El formulari, disponible a través de la pàgina web de l’Oficina de Gestió Empresarial, pot presentar algunes incomptabilitats amb alguns navegadors. Així doncs, els usuaris podran fer-lo servir sense problemes amb Internet Explorer. En canvi, si s’utilitza Firefox o Chrome apareix un missatge en anglès que reclama una actualització de l’Adobe Reader. Tot i així, només cal descarregar el formulari digital i obrir-lo directament amb el programa Adobe Reader. Tot i que el document sembli un esborrany, un cop s'ha omplert, signat i tramitat, desapareix la seva condició d'esborrany.

Feu-ho córrer
  • Més


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2019 Any de l'Enginyeria Biomèdica