Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > El Col·legi > Notícies > Nou servei gratuït


Notícies

RSS

Dijous, 16 d'octubre de 2014

Nou servei gratuït

Garantia per a la cobertura de l’ARC entre la formalització de l’encàrrec professional i el control col·legial de la documentació tècnica.

En la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil professional (ARCP) subscrita pel Col·legi, s’exigeix el control col·legial de determinades feines professionals perquè estiguin cobertes.

Les feines professionals sobre les quals s’exigeix aquest control són: projecció/disseny, direcció facultativa i certificació en l’àmbit ambiental, espectacles públics o activitats recreatives, en matèria d’incendis, qualsevol classe d’obra i en matèria de seguretat industrial a les instal·lacions.

Arran de la directiva de serveis, l’Administració va implantant els procediments d’intervenció administrativa de la declaració responsable i la comunicació prèvia, presentades pels titulars un cop executades les actuacions fixades en el projecte tècnic i un cop emès el certificat final. En aquest règim d’actuació, la pràctica habitual és
que la intervenció de l’ETI s’iniciï amb l’assessorament inicial, es desenvolupi amb instruccions, esquemes o plànols durant l’execució de l’obra o instal·lació i acabi amb un projecte tècnic i l’emissió d’un certificat final.

Atès que els riscos derivats de l’actuació professional hi són des de l’inici de la intervenció professional i abans no acabi el procés, per protegir el col·legiat com a assegurat, cal notificar al Col·legi l’inici de la seva intervenció professional en els casos descrits anteriorment (declaració responsable o comunicació prèvia del titular).

Notificació d’Intervenció Professional (NIP)
A aquest efecte, el Col·legi ha donat d’alta un nou servei anomenat Notificació d’Intervenció Professional (disponible a la plataforma Tecnovisat 4 només amb signatura digital). El procediment que han de seguir els col·legiats adherits a la pòlissa subscrita pel Col·legi consisteix en els passos següents:

  • Comunicació de l’inici de la intervenció professional mitjançant el nou procés. Queden cobertes les reclamacions que hi pot haver respecte a l’actuació del col·legiat fins que no es redacti el document tècnic corresponent o el certificat final (servei gratuït).
     
  • Un cop acabada la redacció del projecte, documentació tècnica o certificat final, el col·legiat ha d’efectuar el preceptiu control col·legial als efectes del condicionant de la pòlissa amb el cost corresponent, com fins ara.
     
  • En cas que la intervenció professional del col·legiat acabi abans de l’emissió del projecte o del document tècnic corresponent (per la designació d’un altre tècnic pel client, per la renúncia del col·legiat a l’encàrrec professional, etc.), el col·legiat ha de fer una altra notificació en què hi hagi la data i el motiu de l’acabament de l’encàrrec (servei gratuït).

La Notificació d’Intervenció Professional és un document instrumental per a la cobertura de l’ARCP mentre es fan les actuacions professionals, i no substitueix l’obligació del control col·legial, que s’ha de fer als efectes de la cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil professional subscrita pel Col·legi.
 

Feu-ho córrer
  • Més


Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2018 Any de l'Enginyeria'