Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Finestreta única / El Col·legi virtual > Dades Professionals > Registre de Societats Professionals


Finestreta única / El Col·legi virtual

Registre de Societats Professionals

Consultar el registre de societats professionals

La Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals obliga a la inscripció de les societats professionals en el registre col·legial.

Documentació a presentar

1. Sol·licitud d’inscripció que necessàriament s’haurà de presentar en un dels següents models:

  • Model 1: Societat de nova inscripció [PDF, 326 Kb]
  • Model 2: Modificació de les dades ja inscrites [PDF, 326 Kb]

2. Còpia de l’escriptura pública que formalitza el contracte de societat professional i que contingui els estatuts vigents, així com l’acreditació de la seva inscripció en el registre/s corresponent/s.

3. Còpia del nomenament i inscripció dels administradors de la societat.

4. Compromís subscrit pels representants legals de la societat i pels socis enginyers tècnics industrials de comunicar, en el termini màxim de 30 dies, al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, les modificacions que afectin les dades anteriors (venda de participacions socials o accions, augment o disminució de capital, canvi en els drets de vots dels socis, cessament i nomenament d’administradors, etc.).

5. Justificant del pagament de la quota d’inscripció.

Presentació de la documentació

La documentació s’ha de presentar al departament d'Àrea de Col·legiació.
És indispensable la signatura de l’administrador soci professional de la societat.

Pagament dels drets d’inscripció

Drets d’inscripció: 100 euros
Forma de pagament:

  • Targeta de crèdit a la seu del Col·legi.
  • Ingrés al número de compte del Banc de Sabadell 0081 7011 13 0001930699, fent constar com a concepte “Quota d’inscripció al registre de societats professionals”.

Un cop feta la transferència, cal adjuntar a la sol·licitud d’inscripció el comprovant que us lliuri l’entitat bancària.

Més informació:

La Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals
[PDF, 180 Kb]
Article del Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi publicat a la revista Theknos 109 de maig de 2007
[PDF, 235 Kb]


Els socis professionals de la societat són els que han de tenir el control de la propietat i la gestió societària

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV