Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada

Fem que tot funcioni

Portada > Finestreta única / El Col·legi virtual > Col·legieu-vos


Finestreta única / El Col·legi virtual

Encara no he finalitzat els estudis. Em puc col·legiar?

No pots col·legiar-te fins a finalitzar els estudis i haver tramitat el resguard del títol. Tot i això, si estàs estudiant i tens més de 120 crèdits aprovats pots precol·legiar-te.
 

Necessito demanar cita prèvia per col·legiar-me?

No cal, podràs col·legiar-te venint al Col·legi de dilluns a dijous de 9 a 18 h o els divendres de 9 a 14 hores.
 

Es obligatori estar col·legiat per exercir la professió d'enginyer tècnic industrial?

Sí. L’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial exigeix la col·legiació obligatòria qualsevol quina sigui la forma d’exercici professional, és a dir, sigui en exercici per compte pròpia (exercici lliure), sigui en exercici per compte d’altri (relació laboral), sigui en règim de dependència administrativa, institucional o funcionarial (funció pública).

La Llei estableix que la incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l’exercici de les professions col·legiades, entre les que es troba la d’enginyer tècnic industrial (art. 3.2. de la Llei de l’Estat 2/1973, de 14 de febrer, de col·legis professionals).

Mentre no entri en vigor la llei estatal que determini les professions l’exercici per a les quals és obligatòria la col·legiació, es mantenen els supòsits de col·legiació obligatòria previstos anteriorment al 27 de desembre de 2009 (data d’entrada en vigor de la disposició transitòria quarta de la Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i dels seu exercici).

En aquest sentit, l’obligació de col·legiació dels enginyers tècnics industrials està prevista als Estatuts generals dels Col·legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials i dels seu Consell General, aprovat pel Reial decret 104/2003, de 24 de gener (article 7.1).

Cal recordar que habiliten per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer tècnic industrial, tant els títols universitaris d’enginyers tècnic industrial (títols anterior al sistema Bolonya), com els títols universitaris de grau en l’enginyeria de l’àmbit industrial conforme les condicions establertes a l’Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer (títols del sistema Bolonya).

Pel que fa a la col·legiació obligatòria dels empleats públics, la Sentència del Tribunal Constitucional 201/2013, de 5 de desembre, va declarar inconstitucional l’article 38.2 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que preveia l’exempció de la col·legiació obligatòria d’aquells i, en conseqüència, actualment el personal al servei de les administracions públiques està subjecte a la col·legiació obligatòria. L’exercici d’una professió col·legiada per qui no compleix l’obligació de col·legiació està tipificat com a una infracció molt greu (art. 17, lletra f, de la Llei 7/2006).

Així mateix, també és una infracció molt greu la contractació per empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l’objecte de llur contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de tasques pròpies de la professió (art. 17, lletra g, de la Llei 7/2006).

A aquestes infraccions molt greus, els podria correspondrà les sancions següents (art. 21.1 de la Llei 7/2006):

a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.
b) Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros.
 

Com puc sol·licitar la meva baixa com a col·legiat?

Per tal de sol·licitar la teva baixa com a col·legiat pots enviar un correu electrònic a ebcn(ELIMINAR)@ebcn.cat, dirigit a Àrea de Col·legiació i es posaran en contacte amb tu o bé trucant al telèfon 93 496 14 20.Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

  • Certificado TÜV
  • 2020 Any de la Seguretat Industrial